امنیت هنوز هم برای شرکتهای مخابراتی چالش جدی است. رییس اداره مخابرات هرات میگوید که در یکسال گذشته، بیش از ۲۰ آنتن شرکتهای مخابراتی از سوی مخالفان مسلح دولت به آتش کشیده شده است. رییس این اداره گفت: در پنج ولسوالی بارها طالبان، به آنتن های مخابراتی حمله کردند. از سوی دیگر، عبدالرووف احمدی سخنگوی فرماندهی پولیس هرات گفته که مسوولیت امنیت این آنتها در نقاط دور دست به دوش نیروهای امنیتی نیست و باید خود شرکتها امنیت، را تامین کنند.

مسوولان اداره مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هرات نگران بدتر شدن امنیت آنتن­ های شرکت­ های مخابراتی در این ولایت هستند. سید محمدانور شاه علوی رییس اداره‌ی مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هرات روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در این ولایت خدمات مخابراتی پیشرفت خوبی داشته و بیشتر مردم دسترسی به تلیفون و انترنت دارند.

ولی چالش جدی برای گسترش خدمات تلیفونی و انترنتی، امنیت است. مسوولان اداره‌ ی مخابرات می ‌گویند، در یک سال گذشته، بیش از ۲۰ آنتن مخابراتی را مخالفان مسلح دولت به آتش کشاندند. این آنتن‌ ها بیشتر در ولسوالی ‌های پشتون زرغون، اوبه، کشک کهنه، گلران و شیندند مورد حمله قرار گرفتند.

از سوی دیگر، مسوولان امنیتی در هرات می‌ گویند که مسوولیت امنیت آنتن ‌های مخابراتی در دور دست ‌ها، به دوش آنان نیست. عبدالرووف احمدی سخنگوی پولیس این ولایت گفت: شرکت‌ های مخابراتی باید خودشان امنیت آنتن‌ ها را برآورده کنند.

با همه‌ ی این دشواری ‌ها، باز هم کوشش ‌ها بر این‌ است تا خدمات شرکت ‌های مخابراتی گسترش پیدا کند و مردم به آسانی بتوانند با جهان ارتباط بر قرار نمایند. در هرات شش شرکت مخابراتی فعالیت می ‌کنند. بیشتر مناطق این ولایت زیر پوشش یکی از این شرکت‌ های مخابراتی ا‌ست.

https://www.facebook.com/heratpaperfb