بررسیهای انجام شده، اداره اقتصاد ولایت غور از درمانگاههای صحی، نشان دهنده مشکلات بیشمار در این درمانگاههاست. در این بررسی، نبود داروی بسنده و همچنین کارمندان مسلکی از جمله چالشهای اصلی خوانده شده است. در کنار این، باشندگان این ولایت هم به شدت از وضعیت صحی ابراز نگرانی میکنند و خواستار توجه جدی دولت در این زمینه هستند.

بررسی ‌ها از درمانگاه‌ های شهر فیروکوزه و ولسوالی‌ های دولینه، دولتیار و لعل و سرجنگل انجام شده است. آنگونه که  انجینیر شفق رییس اداره‌ی اقتصاد غور می‌ گوید، در این بررسی ‌ها آنان دریافته‌ اند که افراد استخدام شده در بیشتر مراکز درمانی، مهارت‌ های بسنده را ندارند و همچنین افراد مسلکی نیستند.

همچنین در این بررسی ‌ها آشکار شده که کمبود دارو و کارمند چالش بنیادی درمانگاه‌ ها در این ولسوالی‌ هاست.

باشندگان این ولایت کوهستانی هم چندان از وضعیت بهداشتی و رسیدگی در درمانگاه ‌ها راضی نیستند. آنان وضعیت را نگران ‌کننده می‌ خوانند و از کمبود دارو و پزشک سخن می‌ گویند.

 به باور مردم غور، وضعیت صحی نگران کننده است و باید دولت هر چه زودتر به این دشواری رسیدگی کند.

ولی برای از میان بردن دشواری‌ های مردم در این بخش، بارها اعتراض‌ های گوناگونی شده است. از دید نمایندگان شورای ولایتی غور، تاکنون که دولت به این خواسته ‌های مردم توجه نکرده است.

مسوولان در اداره ‌ی صحت عامه‌ی غور هم مشکلات کمبود پزشک و دارو را می ‌پذیرند. عبدالطیف رحیمی سرپرست ادار ه‌ی صحت عامه‌ ی غور می‌گوید که نظارت بر همه جا انجام می ‌شود و پس از آن، مشکلات فهرست می‌شود؛ ولی کسی توجهی نم ی‌کند.

در این ولایت دور افتاده، کمتر پزشکان حاضر به کار کردن در درمانگاه‌ ها هستند. همچنین یکی دیگر از دشواری‌ ها، نبود امنیت در برخی ولسوالی‌ های غور است. برای همین، مردم برای درمان بیماران ‌شان راه ‌های سخت و دشوار را به سوی هرات و ولایت ‌های شرقی طی می‌ کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb