سیصد هزار مهاجر افغان در یکسال گذشته، از کشور ایران و از مرز اسلام قلعه وارد هرات شدند. این مهاجران، به گونه داوطلبانه یا اجبار به کشور برگشتند. رییس اداره امور مهاجران و عودت کنندگان میگوید که روزانه ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مهاجر از کشور ایران به افغانستان برمیگردند. او همچنین گفت: در این میان، هفت خانواده هراتی هم از اروپا به کشور بازگشتند.

مسوولان اداره‌ ی امور مهاجرین و بازگشت‌کنندگان در هرات مهاجرانی را که از مرز اسلام قلعه وارد این ولایت می ‌شوند را به سه دسته بخش می ‌کنند: بازگشت‌کنندگان داوطلب، بازگشت‌کنندگان رد مرزی و بازگشت‌کنندگان خودانگیخته!

در این میان، شمار مهاجرانی که به گونه ‌ی اجبار از کشور ایران به افغانستان بازگشتانده شدند، بیش از ۱۱۲ هزار تن اعلام شده است. احمد جاوید نادم رییس این اداره همچنین گفت که در یک ‌سال گذشته، ۱۷۵۸ تن که ۱۱۶ خانواده‌اند، به گونه‌ ی خودخواسته به کشور برگشتند.

آ‌گونه که برآورد شده، روزانه میان ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مهاجر از مرز اسلام ‌قلعه وارد هرات می‌ شوند.

به گفته‌ی آقای جاوید، سیل مهاجرتی که در دو سال گذشته راه افتاد، باعث شد تا ۱۲۵ هزار افغان به کشورهای اروپایی بروند. البته این آمار، تنها از کسانی‌ است که در یکی از کشورهای اروپایی نام ‌نویسی شدند.

 رییس امور مهاجرین و بازگشت‌ کنندگان می‌ گوید: ۵% از این شمار، کسانی بودند که از افغانستان رفتند و دیگران، همه مهاجران کشورهای همسایه به ویژه ایران بودند. او گفت: از این شمار، تنها هفت خانواده‌ی هراتی از کشورهای اروپایی بازگشتند.

آماری که از سوی اداره ‌ی امور مهاجرین و بازگشت ‌کنندگان اعلام شده، نشان می‌دهد که هنوز هم بسیاری از افغان‌ ها، علاقه‌ مند به خارج شدن از کشورند، چه قانونی و چه غیرقانونی!

ناآرامی و شرایط بد اقتصادی، بسیاری از افغان‌ ها را در سی سال گذشته، ناچار به ترک کشور کرده است و هنوز این روند دنباله دارد. دو سال پیش که به یک ‌بارگی مرزهای کشورهای اروپایی باز شد، بسیاری از افغان‌ ها، برای زندگی بهتر، خطرهای بزرگ را به جان خریدند و دل به دریا زدند که بی دردسر هم نبود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb