نهادهای مدافع حقوق زنان در هرات در جریان کمپاین شانزده روزه محو خشونت در برابر زنان هیچ کار عملی برای بهبود وضعیت زندگی زنان نکرده اند. شماری از فعالان مدنی در هرات می گویند که این نهادها فقط با گرفتن پول و برگزاری محافل و مراسم های باشکوه کمپاین محو خشونت در برابر زنان را تجلیل می کنند.

ده روز از آغاز کمپاین شانزده روزه امسال محو خشونت در برابر زنان در هرات می­ گذرد. در این مدت چندین برنامه و محفل به مناسبت این کمپاین راه اندازی شده و مقام های در آن سخنرانی کردند. حالا شماری از فعالان مدنی در هرات می گویند که این محافل هیچ درد زنان را دوا نمی کند و هیچ تاثیری روی کاهش خشونت در برابر زنان در این ولایت نخواهد داشت.

شماری از این فعالان مدنی به این باور هستند که نهادهای مدافع حقوق زنان و ریاست امور زنان هرات در جریان کمپاین شانزده روزه محو خشونت علیه زنان نمادین کار می کند و باید این رویکرد خودرا تغییر دهد.

از سوی مسوولان اداره امور زنان هرات می ­گویند، از آغاز کمپاین شانزده روزه محو خشونت علیه زنان در این ولایت تاکنون چندین برنامه آگاهی دهی راه اندازی شده که برای بلند بردن سطح آگاهی شهروندان از حقوق زنان موثر بوده است. محبوبه جمشیدی…رئیس اداره امور زنان هرات می گوید، در کمپاین امسال در چندین ولسوالی این ولایت برنامه آگاهی دهی برگزار شده است.

همواره عملکرد نهادهای مدافع حقوق زنان در هرات نمادین و نمایشی خوانده می شود. با اینکه ده ها نهاد در راستای بهبود زندگی زنان در این ولایت کار می کنند اما خشونت ها در برابر زنان همواره روبه افزایش بوده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb