توجه دولت در قسمت ترانسپورت زمینی درهرات بیشتر روی جمع آوری عواید است تا ارایه خدمات برای شهروندان. شماری از باشنده های هرات می گویند که اداره ترانسپورت زمینی این ولایت با توجه به عوایدی که دارد، هیچ خدمات رسانی ندارد. در همین حال، مسوولان اداره ترانسپورت زمینی هرات می­گویند، در یک دهه گذشته هیچ بودجه انکشافی به این اداره داده نشده است در حالی عواید سالانه آن بیش از ۳۶۰ میلیون افغانی است.

اداره تنظیم ترانسپورت زمینی هرات از پر درامدترین اداره­های دولتی. این اداره سالانه نزدیک به ۳۷۰ میلیون افغانی از دوازده بندر عایداتی عواید دارد. اما بودجه سالانه آن نزدیک به چهار میلیون افغانی است، پولی که از معاش کارمندان آن بیشتر نمی ­شود.

شماری از باشنده های هرات می گویند که با توجه به عواید این اداره خدمات رسانی در قسمت ترانسپورت زمینی در شهر هرات صورت نگرفته است. این شهروندان از دولت می خواهند که حداقل درصدی کمی از عواید هراتیان را برای بهبود ترانسپورت شهر شان مصرف کند.

از سوی دیگر مسوولان اداره ترانسپورت زمینی هرات میگویند، تا حالا بیشتر تمرکز دولت به جمع آوری عواید از این اداره بوده است تا ارایه خدمات برای شهروندان. همین مسئله هم باعث شده تا مشکلات سیستم حمل و نقل شهری در هرات روز به روز بیشتر شود.

آنگونه که عبدالفتاح فاتح سرپرست این اداره می­ گوید، صلاحیت مصرف عواید ترانسپورتی را ندارد و بودجه­ی اختصاصی از مرکز به این اداره هم ناچیز است.

از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات می گویند که این اداره برای برطرف ساختن مشکلات ترانسپورت زمینی در این ولایت تلاش می کند.

پیشتر هم مسوولان اداره ترافیک هرات گفتند که شهر هرات با توجه به جمعیت فعلی این شهر، به ۳۰۰ تا ۵۰۰ عراده ملی بس نیاز دارد در حالی شمار ملی بس­های فعال در این شهر حالا فقط ۳۱ عراده است.

این وظیفه اداره ترانسپورت زمینی است تا این مشکل را برطرف سازد اما آنگونه مسوولان این اداره می­گویند، هیچ بودجه­ ای برای حل این مشکل در اختیار ندارند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb