سخنان اخیر رییس جمهوری درباره رسانه های کشور، واکنشهای گوناگونی را در پی داشت. پس از انتشار این سخنان، نهادهای مدافع رسانه ها خواستار معذرت خواهی او شدند و در سوی دیگر، رییس اجراییه به گونه ای در برابر این گفته های رییس جمهوری موضع گیری کرد و گفت که رسانه ها و دیگر ارگانها در یک مسیر قرار دارند. او کارکرد رسانه ها را در شرایط کنونی کشور کارا خوانده است.

این گپ‌ ها چه در شبکه‌ های اجتماعی و چه در رسانه‌ های کشور بازتاب گسترد ه‌ای یافت؛ تا جایی‌ که نهادهای پشتیبان رسانه‌ ای از ریاست جمهوری خواستار معذرت ‌خواهی شدند.

ولی چند روز پس از این گپ ‌ها، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه‌ ی کشور در سخنرانی که در هرات داشت، از کارکرد رسانه‌ ها پشتیبانی کرد و به گونه‌ ای موضع ‌گیری‌اش خلاف رییس جمهوری بود.

ولی نهادهای پشتیبان رسانه‌ ها در غرب کشور هم این گپ‌ های رییس جمهوری را توهین به رسانه‌ ها و همچنین نبود باورمندی به آزادی بیان در ریاست جمهوری می ‌دانند. حامد مومن مسوول دفتر نی در هرات به این باور است که این گفته‌ ها نگران‌ کننده و زنگ خطری برای آزادی بیان است.

برخی از روزنامه‌ نگاران در هرات می ‌گویند که انتقادهای تند و تیز رسانه‌ ها و واکاوان سیاسی اجتماعی از کارکرد حکومت وحدت ملی در دو سال گذشته، باعث شده تا حکومت نگرانی خود را این‌ گونه ابراز کند.

 وحید پیمان روزنامه ‌نگار در هرات پافشاری می ‌کند که باید از خود رییس جمهوری پرسید که هدفش از این گفته ‌ها چه بوده. او گفت: آقای عبدالله هم به گونه ‌ای گپ‌ های آقای غنی را اصلاح کرده است.

همواره دولت افغانستان، آزادی بیان را دست ‌آوردی بزرگ برای خود خوانده است. در حکومت نو هم بارها رهبران آن گفته ‌اند که از آزادی بیان پشتیبانی می‌ کنند؛ ولی گپ‌ های آقای غنی به تازگی باعث شد تا نگرانی‌ هایی را در میان اهالی رسانه‌ ها پدید آورد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb