داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور برای همدردی با خانواده فرمانده جان باخته ارتش در غرب کشور وارد هرات شد. او در سخنرانی خود در مقر این فرماندهی از نیروهای امنیتی خواست تا خلاء ایجاد شده در فرماندهی را پرکنند و نگذارند تا دشمنان کشور خوش شوند. او همچنین پافشاری کرد که جانشین آقای غوری بر اساس نیاز برگزیده خواهد شد.   

سفر رییس اجرائیه‌ ی کشور تنها برای دیدار با خانواده ‌ی بازماندگان رویداد سقوط بال‌ گرد ارتش نیست. او آنگونه که می ‌گوید، برای یکی دو روزی در این ولایت خواهد ماند تا مشکلات مردم را بررسی کند.

از سوی دیگر، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه‌ ی کشور که در ستاد فرماندهی ارتش در غرب کشور سخن می‌ گفت، افزود که نباید نیروهای ارتش احساس کنند که پس از جان باختن فرمانده ‌شان خلائی ایجاد شده؛ چون از دید او، دشمنان کشور خوشحال خواهند شد.

او پافشاری کرد که همه باید در چنین وضعیتی مسوولیت بپیذیرند.

در کنار این، آقای عبدالله در سخنرانی‌ خود از جانشینی احتمالی آقای غوری هم سخن گفت. او افزود: در تعیین بعدی، شخصی با اوصاف فرمانده پیشین و برپایه ‌ی نیاز گزینش خواهد شد.

در این مراسم هم ‌چنین محمدآصف رحیمی والی هرات از شخصیت دگر جنرال غوری گفت. او در سخنان خود اشاره به این کرد که فرمانده ارتش در غرب کشور همواره در میدان ‌های جنگ بوده و نگذاشته تا طالبان به اهداف خود برسند.

هفته ‌ی گذشته بود که دگر جنرال محی ‌الدین غوری فرمانده پایگاه ۲۰۷ ارتش در غرب کشور پس از سقوط بالگرد ارتش در روستای موریچاق بادغیس به همراه یک خلبان جان باخت. برای مراسم خاک‌ سپاری این دو، روز پنجشنبه رییس جمهوری به هرات آمد و اکنون هم رییس اجراییه‌ ی حکومت وحدت ملی.

https://www.facebook.com/heratpaperfb