۵۶ تن از زندانیان زندان هرات براساس فرمان عفو ریاست جمهوری از قید رها شدند، سه زن نیز در میان این افراد شامل هستند. مسوولان اداره سارنوالی استیناف هرات می گویند، این زندانیان براساس فرمان عفو ریاست که به مناسبت عید قربان صادر شده بود؛ از قید رها شده اند. جرم این زندانیان آزاد شده جرایم سبک بوده و هر کدام شان کمتر از پنج سال حبس داشتند.

این شمار از زندانیان هرات از فرمان عفو ریاست جمهوری بهره مند شدند. ۵۶زندانی که براساس فرمان عفو رئیس جمهوری به مناسبت عید قربان صادر شده بود، از زندان مرکزی هرات آزاد شدند. از این میان سه خانم زندانی نیز از قید رها شدند. مسوولان اداره سارنوالی استیناف هرات می­ گویند، جرم این زندانیان سبک بوده و بیشتر در جرایم جنایی و سرقت ها دست داشتند.

عبدالحق احمدی رئیس اداره سارنوالی استیناف هرات می ­گوید، در کنار این افراد، در مدت حبس ده­ ها زندانی دیگر نیز تخفیف آمده است.

از سوی دیگر عبدالله عزیزی مدیر زندان هرات می ­گوید که از اول سال جاری تاکنون بیش از ۸۰۰زندانی براساس فرمان های عفو ریاست جمهوری از این زندان آزاد شده اند و در مدت حبس صدها زندانی دیگر نیز تخفیف آمده است.

در زندان هرات هم اکنون ۲۶۹۵زندانی نگهداری می ­شوند. از این میان ۱۶۰ تن شان زن هستند. با این حال مسئله که باعث انتقاد برخی زندانیان شده این است که فرمان­ های عفو ریاست جمهوری از زمان صادر شدن تا تطبیق وقت زیادی را در بر می ­گیرد.

حتا چهار تا پنج ماه تطبیق این فرمان ­ها طول می ­کشد. اما مسوولان اداره سارنوالی استیناف هرات می گویند، آنان لیست زندانیان واجد شرایط را در زمان معین آن به کابل می­ فرستند اما دنبال کردن دوسیه های این زندانیان در مرکز کشور زمان ­بر است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb