قرار است نخستین دانشگاه ویژه بانوان در آینده نزدیک در ولایت هرات  اعمار شود. مسئولان محلی در این ولایت طی نشست خبری تاکید دارند که جهت تاسیس این دانشگاه مکاتباتی با مرکز کشور صورت گرفته و اقدامات لازم نیز روی دست گرفته شده است. در همین حال فعالان مدنی نیز از طرح تاسیس این دانشگاه در هرات استقبال می کنند.

برای نخستین باریست که ولایت هرات شاهد اعمار یک باب دانشگاه ویژه بانوان در آینده نه چندان دور خواهد بود. فعالان حقوق بانوان می گویند اداره امور همراه با کشور ترکیه روی تفاهم نامه ها کار می کنند. به گفته آنان در سال ۲۰۱۷ کار ساخت این دانشگاه شروع خواهد شد و این یک خوشبینیست.

از سویی هم مسئولان اداره محلی هرات تاکید بر این دارند که اقدامات لازم در زمینه تاسیس این دانشگاه ویژه بانوان روی دست است و مکاتباتی نیز با مرکز کشور از سوی آنان صورت گرفته است.

 جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امیدار به تحقق این عمل بوده و می گوید که اداره محلی به تعهدات خویش به ویژه پیشرفت بانوان همواره تاکید دارد.

از جهتی شماری از فعالان مدنی از طرح تاسیس این دانشگاه برای زنان در ولایت هرات استقبال می کنند.

با این همه ولایت هرات نخستین ولایت در سطح کشور است که پیشگام به طرح تاسیس دانشگاه ویژه بانوان است. قرار این دانشگاه تحت نام ملکه گوهرشاد ساخته شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb