پهلوانان تیم منتخب کشتی محلی هرات جهت رقابت های دوستانه عازم کشور ایران شدند. قرار است پهلوانان هرات با پهلوانان تربت جام، تایباد و شهرمشهد ایران مسابقه دهند. این رقابت ها برای رشد وپیشرفت پهلوانان این ولایت مهم پنداشته می شود. گزارشی در این باره ببینید.

این برای نخستین باریست که پهلوانان کشتی بلکورش ولایت هرات جهت چند دیداردوستانه عازم کشور ایران می شوند. در ترکیب این تیم ۱۰ پهلوان، ۳ هیئت و ۵ پیشکسوت از فدراسیون کشتی محلی و آمریت ورزشی این ولایت  اشتراک دارند و کشتی گیران هراتی با آمادگی ویژه در این دیدار های دوستانه عازم می شوند.

قرارست این پهلوانان هراتی با پهلوانان شهرستان های تربیت جام، تایباد و شهر مشهد ایران دیدار کنند. در گذشته ورزشکاران هراتی در کشورهای مختلف به رقابت رفته بودند که با دست پر برگشتند. این ورزشکاران میگویند دولت حمایت چندانی از آنان نمیکنند و آنان مجبور اند با بودجه شخصی خود جهت رقابت های ورزشی عازم کشور های خارجی شوند.

پهلوانان هراتی از نبود امکانات معیاری جهت تمرینات ورزشی شان شکایت دارند. در همین حال حمیدالله کبیر رییس تربیت بدنی هرات میگوید آنان در تلاش اند تا میدان مبارزه ای را با امکانات معیاری برای کشتی گیران هرات اختصاص دهند.

کشتی گیری یا همان “پهلوانی” در افغانستان تاریخ کهن دارد. این رشته ورزشی در سال های اخیر وارد ورزش های رسمی این کشور شده و رشد چشمگیری نموده است. کشتی پهلوانی در رده های سنی مختلف برگزار می شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb