بندپاشتان هرات هنوز مشخص نیست که کارش چه زمانی آغاز میشود. مسوولان میگویند که قرارداد کار این بند به داوطلبی سپرده شده و آشکار نیست که چه شرکتی باری دیگر کار این بند را به دست گیرد. همچنین مسوولان حوزه دریایی هریرود بالامرغاب در زمینه کمبود آب در بند سلما میگویند که در سال گذشته، آب مورد نیاز در این بند جمع آوری نشد.

پس از به بهره‌ برداری سپرده شدن بند دوستی افغانستان و هندوستان، آنگونه که مسوولان در حوزه‌ ی دریایی هریرود-بالامرغاب می ‌گویند، سطح توقعات بالا رفت و مردم بالا دست، به‌گونه ‌ی فراوان از این آب کارگرفتند که به پایین دست، آب نرسید و چالش‌ هایی را پدید آورد.

نوراحمد بارز رییس این اداره که در میان خبرنگاران سخن می ‌گفت، افزود: در سال روان، برای تنظیم آب هریرود شورایی تشکیل شد و همچنین کمیسیونی هم برای این‌کار در مرکز کشور ایجاد شد. او هم‌چنین از کمبود آب در این بند گفت.

از سه توربین بند دوستی افغانستان و هندوستان هم تنها یک توربین آن کار می‌ کند که چهارمگاوات برق آن به برق شهری وصل شده است.

در کنار این، آقای بارز از مشکلاتی در ساخت بند پاشتان گفت. او افزود: قرارداد دوباره ‌ی این بند، به داوطلبی سپرده شده است. رییس اداره‌ ی حوزه‌ی  دریایی هریرود-بالامرغاب اشاره به این کرد، شرکتی که پیش از این کار این بند را در دست داشت، در چهار سال باید این بند را می‌ ساخت که این شرکت پس از این زمان، تنها ۲۵ درسد کار آن را پیش برده بود، آنهم کارهای حاشیه‌ ای بند پاشتان را!

با همه‌ ی این ‌ها دولت بر آن است تا تدابیر سفت و سختی را برای بیرون نشدن آب هریرود روی دست گیرد. از ساخت بند دوستی افغانستان و هندوستان گرفته تا بند پاشتان و اکنون هم که گفته می‌ شود، بندهایی به نام کبگان و تیر پل هم در مسیر هریرود ساخته خواهد شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb