هیات مشرانو جرگه که برای بررسی اداره های دولتی به هرات آمده، مسوولان اداره های معارف و گمرک این ولایت را به قومگرانی و استخدام کارمندان براساس وابسته گی های حزبی و قومی می کند. اعضای این هیات می گویند که در ریاست معارف هرات هشتاد درصد از کارمندان تازه این اداره بدون شرکت در آزمون رقابتی استخدام می شوند. از سوی دیگر اداره گمرک هرات نیز بیشتر کارمندان خودرا از ولایت های شرقی کشور در این اداره استخدام کرده است.

هیات اعزامی مشرانو جرگه به هرات پس از بررسی­ های خود از فساد در برخی اداره ­های دولتی این ولایت پرده بر می­دارد. اعضای این هیات می­ گویند که در اداره­ های پردرامد هرات به طور گسترده فساد اداری وجود دارد و بیش از هفتاد درصد از عواید این اداره ­ها حیف و میل می ­شود.

محمد حنیف حنفی رئیس این هیات اعزامی می ­گوید، براساس اسنادی که به آنان رسیده، در اداره­ معارف هرات کارمندان بدون شرکت در امتحان رقابتی و براساس وابستگی قومی استخدام می ­شوند.

در همین حال مسوولان اداره معارف هرات این گفته­ ها را رد می ­کنند. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات می­ گوید که تمام کارمندان این اداره از طریق رقابت آزاد استخدام می ­شوند و هیات مشرانو جرگه باید در این زمینه بیشتر بررسی کند.

از سوی دیگر این هیات اعزامی مشرانو جرگه تاکید دارد که بیشتر کارمندان اداره گمرک هرات از ولایت­ های شرقی کشور استخدام شده­اند و برای مردم هرات در این اداره سهم داده نشده است. گل احمد عظیمی عضو کمیسیون سعم شکایات مشرانو جرگه و محمد حنیف عضو دیگر این کمیسیون می ­گویند، بیشتر از هفتاد درصد از عواید گمرک هرات حیف و میل می ­شود.

مسوولان گمرک هرات اما تاکنون در این مورد چیزی نگفته ­اند. با این حال هیات اعزامی مشرانو جرگه چندین اداره دولتی هرات از جمله، صحت عامه، سره میاشت، اقتصاد، گمرک، ترانسپورت زمینی، مواد نفتی و نورم و استندرد را بررسی کرده و قرار است نتیجه این تحقیق خودرا در مجلس مشرانو جرگه مطرح سازند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb