تجاران ملی در ولایت فراه با هزینه شخصی ساخت جاده تجارتی شیخ ابونصر را آغاز کرده اند. تاجران در این ولایت میگویند از وعده های دولت در عرصه ساخت جاده تجارتی شیخ ابونصر فراهی، نا امید شده اند. در همین حال اعضایی شورای ولایتی فراه دولت محلی این ولایت را بسیار ناکارا عنوان میکند. این افراد تاکید می کنند که وعده های بی عمل مقام های محلی باعث شده تا مردم از دولت فاصله بگیرند

این جاده تجارتی شیخ ابونصر فراهی است  که شهر فراه را به مرز ایران در این ولایت وصل می کند. این جاده بیش از صد کیلومتر طول دارد و طی چند سال گذشته بارها مقام های محلی در فراه و همچنان مقای ایرانی از آسفالت این جاده خبر دادند اما هیچ گاه این وعده ها عملی نشد. تاجران در فراه میگویند خودشان حالا اقدام به اسفالت این سرک کرده اند.

تاجران در فراه میگویند قرار است تمام دارندگان موترها باربری و سرمایه داران در این کار سهم بگیرند. به گفته این افراد قرار است در ابتدا ریگ ریزی شود و سپس اسفالت آن آغاز گردد.

در همین حال اعضایی شورای ولایتی فراه از این اقدام تجاران ملی استقبال میکنند. وکلای شورای ولایتی فراه، دولت محلی این ولایت را در عرصه بازسازی و کسب رضایت مردم بگونه کامل ناکام عنوان میکند.

در همین حال مقامهای محلی فراه می گویند: در تلاش اند، که برای ساخت جاده تجارتی شیخ ابونصر فراهی، از دولت مرکزی منظوری بودیجه را اخذ نمایند. شماری از تاجران در فراه تاکید می کنند که به بهانه های مختلف حکومت از آنها پول میگیرد اما هیچ خدمات درستی برای آنها ارایه نمی کند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb