اجساد دو نفر شام روز گذشته به شفاخانه حوزه وی هرات انتقال داده شده است. مسوولان در فرماندهی پولیس هرات می گویند این افراد از بادیه نشینان جنوب ولسوالی گذره می باشند که بر اثر مشکلات ذات البینی بین کشته شده اند. همچنان در رویداد جداگانه بر اثر انفجار تانکر پطرول دو جوان زخمی شدند. مسوولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند زخمی های این رویداد به این شفاخانه منتقل شده اند.

مشکلات بین دو قوم سبب کشته شدن دو نفر از اقارب آنان شده است. گفته می شود که این دو قوم در جنوب ولسوالی گذره زندگی می کنند و از بادیه نشینان این منطقه می باشند. عبدالرووف احمدی سخنگوی پولیس هرات می گوید در سال های گذشته نیز مشکلات بین آنان سبب باز شدن پای برخی از آنان به زندان شده بود.

قبل از ظهر امروز سه شنبه در جوار گمرک هرات در یک تعمیرگاه موترهای سنگین، در جریان جوش کاری، تانکر پطرول انفجار کرد و دو نفر را زخمی ساخته است. گفته می شود که این تانکر خالی بوده اما براثر جوش کاری و مقداری هوای که داخل تانکر وجود داشته باعث بروز این حادثه گردیده است.

رویدادهای ناشی از انفجار تانکرهای گاز، مرمی خوردگی ویا استفاده از چاقو در هرات  کم نیستند. مسوولان شفاخانه حوزوی این ولایت میگویند، روزانه سه تا پنج تن که ناشی از فیرمرمی زخمی میشوند به این شفاخانه منتقل میشوند. محمدرفیق شیرزی گفته بیشتر این افراد جوانان و نوجوانان اند. بناء بی توجهی خانواده­ها به فرزندان شان و وجود سلاح در نزد جوانان  درهرات همواره باعث بروز حوادث ناگوار در این ولایت شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb