هیاتی به منظور بررسی وضعیت عمومی مسجدجامع بزرگ هرات وارد این ولایت شده است. این هیات شامل انجینیران بخش های مختلف وزارت شهرسازی هستند که قرار است طی یک هفته تمامی بخشهای مسجد جامع بزرگ هرات را سروی کنند تا در زمینه کار عملی بازسازی آن شروع شود. مسوولان اداره اطلاعات وفرهنگ هرات میگویند این بنای عظیم تاریخی نیاز جدی به توجه دارد و حکومت اخیرا این را در الویت کاری خود قرار داده است.

بیش از ۸۰۰ سال از عمر این بنای بزرگ تاریخی می ­گذرد. طی این سال ­ها بخش­ های مختلف این آبده خسارات جدی را دیده است. آنگونه که مسوولان اداره اطلاعات وفرهنگ هرات می­ گویند این بنای تاریخی از لحاظ استحکامات، تزئینات وساختار دچار مشکلات جدی شده است.

اما حالا حکومت تصمیم گرفته است تا با استفاده از بودجه انکشافی به شمول مسجدجامع بزرگ هرات، ۱۳ بنای عظیم تاریخی دیگر را در سرتاسرکشور زیرپوشش بگیرد. هیاتی به منظور سروی این آبده تاریخی وارد هرات شده است.

از سوی دیگر مسوولان اداره اطلاعات وفرهنگ هرات می ­گویند تا حالا بارها این بنای عظیم تاریخی سروی شده است، اما خیلی کم به کاربازسازی آن توجه صورت گرفته، حالا حکومت عزم خود راجزم کرده تا این آبده را از فروپاشی نجات دهد.

آریا رووفیان رییس اطلاعات وفرهنگ هرات می ­گوید این کار نیاز جدی به فعال ساختن بخش کاشی سازی مسجدجامع بزرگ این ولایت دارد.

با این حال حکومت به منظور حفظ این آبده با پیشینه به وزارت شهرسازی دستور داده است تا با استفاده از بودجه انکشافی، تمام سروی وبازسازی این آبده تاریخی انجام دهند، رییس اداره شهرسازی هرات می­گوید به زودی کار سروی این بنای عظیم تاریخی به اتمام خواهد رسید و کار مرمت وبازسازی آن شروع خواهد شد.

قدامت این بنای با پیشینه برمیگردد به دوره تیموریان هرات، زمانیکه معماران اصیل هراتی با هنر دست ­شان تمام ظرافت ­کاری­های این آبده را انجام دادند. اما طی سالیان متمادی این بنای عظیم تاریخی آسیبهای جدی را دیده است. حالا دیده شود که حکومت چه زمانی کار عملی بازسازی این مسجد را شروع می ­کند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb