استفاده از کودکان در منازعات مسلحانه در حوزه غرب کشور هنوزهم نگران کننده است. مسوولان کمیسیون حقوق بشر در هرات می گویند، بیشتر گروه های مخالف مسلح دولت در جریان نبردها از کودکان استفاده می کنند. رئیس این کمیسیون تاکید می ورزد که در حملات انتحاری و انفجاری، نبردها و حتا سپر انسانی از کودکان استفاده می شود. بیشتر این کودکان در مناطق دور دست و ولسوالی ها زیر تهدید هستند.

این برنامه از سوی یوناما در هرات برگزار شده است. هدف ابراز نگرانی از وضعیت کودکان در حوزه غرب به ویژه هرات است. شماری از دانش ­آموزان مکاتب هرات نیز اینجا آمده ­اند تا از وضعیت کودکان در مناطق جنگی و دور افتاده آگاه شوند.

با این حال مسوولان کمیسیون حقوق بشر در حوزه غرب کشور می­ گویند، وضعیت خیلی از کودکان در مناطق جنگی این حوزه نگران کننده است.

عبدالقادر رحیمی رئیس این کمیسیون می ­گوید، هنوزهم از کودکان در نبردهای مسلحانه استفاده می ­شوند و از سوی هم بیشتر قربانیان حملات انتحاری و انفجاری همین افراد آسیب پذیر هستند.

از سوی هم سربازگیری از کودکان و نوجوانان به منظور حضور در جبهات جنگ در ولایت­ های غربی کشور نگرانی­ های جدی را برانگیخته است. شماری از آگاهان امور می­ گویند، شمار زیادی از کودکان و تازه جوانان از سوی گروه­های مخالف مسلح دولت برای اشتراک در نبردهای مسلحانه، استخدام می شوند و حضور کودکان در نبردها، تهدیدهای جدی جانی و روانی را دامنگیر آنان ساخته است.

با اینکه آمار دقیقی از کودکانی که در نبردهای مسلحانه در غرب افغانستان اشتراک دارند دردست نیست اما کمیسیون حقوق بشر هرات اعلام کرده است که حضور نوجوانان در میدان­ های نبرد چشم گیراست. با این حال مسوولان کمیسیون حقوق بشر در غرب کشور از طرف­های درگیر جنگ می­ خواهند که در میدان­ های نبرد از کودکان استفاده نکنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb