شمار بسیاری از آبده های تاریخی هرات در معرض غصب و یا تخریب از سوی زورمندان قرار دارند. رییس اداره اطلاعات و فرهنگ این میگوید، غصب زمینهای جاهای تاریخی به گونه سازماندهی شده انجام میشود. او از این گفت که هم اکنون پرونده سه حوض باستانی که غصب شده بود در حال پیگیریست. رییس این اداره در بخش چگونگی آبده های تاریخی افزود که پنجاه ابده تاریخی نیاز فوری به بازسازی دارند.

غاصبانی که چشم به آبده‌ های تاریخی دوخته ‌اند به شیوه‌ های گوناگون می ‌خواهند این آبده‌ ها را از میان ببرند و زمینش را از آن خود کنند. آریا رووفیان رییس اداره‌ی اطلاعات و فرهنگ هرات با بیان این مطلب پافشاری می ‌کند که هتا برخی از غاصبان در حال تغییر شکل جاهای باستانی هستند. او که در نشست پاسخ ‌دهی به پرسش‌ های خبرنگاران شرکت کرده بود گفت: این‌ کار به گونه ‌ی سازمان ‌دهی شده انجام می‌ شود.

پیش از این بارها سخن از این گفته شده بود که آبده‌ های تاریخی با خطر غصب روبه‌ رواند. همچنین آنگونه که آقای رووفیان می ‌گوید، هم‌ اکنون پرونده‌ ی سه حوض تاریخی که کسانی می ‌خواستند آن را غصب کنند، در حال پی‌گیری‌ است.

ولی در این نشست خبری، رییس اداره‌ ی اطلاعات و فرهنگ هرات سخن از آبده‌ هایی گفت که نیاز شدید به بازسازی دارند. او افزود: بیشتر، آرامگاه‌ها و حوض‌ ها در معرض نابودی ‌اند که باید فورن بازسازی شوند.

با همه‌ ی این ‌ها در سال روان، پنج پروژه‌ ی بازسازی آبده‌ های تاریخی که شامل دیوار مناره‌ ها، آرامگاه استاد کمال ‌الدین بهزاد، مسجد جامع زیارتجاه و گدام‌ های هرات بوده روی دست گرفته شده و به گفته‌ ی آقای رووفیان پیمایش یا سروی هفت پروژه به گونه‌ ی ویژه ‌کاری یا تخصصی انجام شده که برآیندش به پایتخت فرستاده شده تا مقام‌ ها در زمینه‌ ی بازسازی آن کاری انجام دهند.

هرات برآورد می ‌شود ۸۰۰ آبده‌ و اثر تاریخی دارد که به بیشترشان در چند دهه‌ ی گذشته توجهی به آنان نشده و اکنون نیاز به بازسازی دارند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb