کار ساخت یک شبکه آبرسانی در ناحیه ششم شهر هرات شروع شد. این شبکه آبرسانی ساحه ۱۶ کیلومتر را در برمی گیرد. مسوولان اداره عمومی آبرسانی کشور میگویند این شبکه به هزینه ۱۵ میلیون افغانی ساخته میشود که حدود ده هزار خانواده را زیر پوشش آب آشامیدنی صحی قرار خواهد داد. والی هرات در مراسم افتتاحیه از باشندگان محل خواست تا به خاطر تطبیق شفاف پروژه همواره نظارت جدی داشته باشند.

 کندن کاری­ها و روند لوله گذاری برای انتقال آب آشامیدنی صحی به باشندگان این مناطق شروع شده است. سال­ هاست که باشندگان مناطق صوفی آباد، کارته امین و شهرک عرفان در شرق شهرهرات انتظار تطبیق پروژه آبرسانی را می­ کشند.

حالا این شبکه با حضورمقام­ های محلی هرات افتتاح شد. حمیدالله یلانی  رییس عمومی آبرسانی وکانالیزاسیون کشور می گوید، این شبکه درساحه ۱۶ کیلومتر ساخته شده که حدود ۱۰ هزار خانواده را زیر پوشش خدمات آبرسانی صحی قرار میدهد.

قرار است این شبکه طی یکسال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد. مسوولان محلی هرات می­ گویند تمام امکانات برای کارگذاری لوله­ ها و انتقال آب آشامیدنی به خانه­ های مسکونی در این منطقه آماده شده است.

محمدآصف رحیمی والی هرات در مراسم افتتاح این پروژه از مردم و شرکت سازنده خواست تا در قسمت شفافیت کار ساخت این شبکه تلاش بیشتری نمایند. گفته میشود هزینه ساخت این شبکه از سوی اداره عمومی آبرسانی کشور پرداخت می ­شود.

با این حال باشندگان این منطقه می­ گویند سال­ هاست که از آب چاه­ های که به گونه خودسر حفرشده است استفاده می­ کنند. درحالیکه آب این منطقه کاملا آلوده است. بناء با ساخت این شبکه مشکلات آب صحی آشامیدنی مردم این مناطق برطرف خواهد شد.

درحال حاضر اداره آبرسانی هرات حدود ۹۰ درصد شهر هرات را تحت پوشش شبکه آبرسانی قرارداده است. مسوولان این اداره میگویند حدود ۷۰ درصد شهروندان از آب آشامیدنی صحی استفاده میکنند. مسوولان اداره عمومی آبرسانی کشور میگویند در تلاش اند تا مشکلات آب آشامیدنی صحی نقاط غرب وشرق هرات را برطرف بسازند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb