با آغاز سال سوم شورای ولایتی هرات خیلی از باشنده های این ولایت از عملکرد دوساله این شورا راضی نیستند. شماری از باشنده های هرات می گویند، اعضای این شورا به جای رسیدگی به مشکلات مردم بیشتر درگیر کشمکش های داخلی بوده اند. در همین حال آگاهان امور نیز تاکید می ورزند که اعضای دوره فعلی شورای ولایتی هرات در اجرای وظایف شان ناکام بوده و در سال پیشرو باید بیشتر تلاش ورزند.  

دو سال از کار شورای ولایتی فعلی هرات گذشت. این شورا در این دوسال فراز و نشیب­ های زیادی را پشت سر گذاشت. اما مردم از اعضای شورای ولایتی هرات راضی نیستند. شماری از باشنده­ های هرات می گویند، برخی اعضای این شورا به جای رسیدگی به مشکلات مردم، بیشتر در پی منافع شخصی و زدوبندهای درونی شورا بوده ­اند.

به گفته ­ای این شهروندان، اعضای شورای ولایتی هرات در زمان کارزارهای انتخاباتی خود برای مردم وعده و نویدهای زیادی دادند اما همین که بر کرسی شورا تکیه زدند؛ تمام وعده­ های شان را فراموش کردند.

از دید آگاهان امور هم شورای ولایتی فعلی هرات چندان موفق نبوده است. شماری از آگاهان امور در هرات می­ گویند، دو دسته ­گی اعضای شورای ولایتی این ولایت باعث بی اتفاقی و کم کاری در این شورا شده است. از سوی هم برخی اعضای شورای ولایتی هرات آن وظایفی را که قانون برای شان داده، انجام نداده و این باعث بی اعتمادی مردم نسبت به نماینده های شورای ولایتی شده است.

شورای ولایتی هرات در دو سال گذشته خیلی جنجالی بوده است. از دو گروه شدن اعضای این شورا و جنجال­ های شورای ولایتی با برخی اداره­های دولتی. اما آنچه مهم پنداشته می ­شود این است که اعضای شورای ولایتی هرات خواهند توانست رضایت مردم این ولایت را به دست بیاورند یاخیر؟

https://www.facebook.com/heratpaperfb