برای سومین سال پیاپی کامران علی زایی رییس شورای ولایتی هرات شد. او که در چند ماه گذشته با حاشیه هایی که برای خود درست کرده بود جنجالهای بسیاری پدید آورد، یکبار دیگر گام بلندی برای اداره این شورا برداشت. در کنار او، توریالی طاهری معاون پیشین، در یکسال آینده کارش را در همین پست دنباله میدهد و سکینه حسینی نامزد بی رقیب هم به نام منشی برگزیده شد. انتخابات امسال هم مانند و سال گذشته، بی حاشیه نبود.

کامران علیزایی برای بار سوم به عنوان رئیس شورای ولایتی هرات انتخاب شد. داوود صدیق ‌زاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات در هرات کار انتخابات را آغاز کرد و از تغییراتی سخن گفت در گزیدمان هیئت رییسه‌ی شورای ولایتی آمده است. او افزود: دیگر بحث تکمیل نصاب نیست و هر کسی که بیشترین رای را داشته باشد، برنده است.

نامزدان ریاست شورای ولایتی در یک‌ سو کامران علی ‌زایی بود و در سوی دیگر غلام‌حبیب هاشمی. نامزدان پست معاونیت هم توریالی طاهری و سمیه رامش بودند؛ ولی در پست منشی شورا، تنها سکینه حسینی خود را نامزد کرد که بی ‌دغدغه این پست را به دست آورد.

این‌ بار گزیدمان هیئت رییسه علنی برگزار شد که سیزده نماینده به علی‌ زایی رای دادند و پنج نماینده‌ی دیگر به هاشمی. رییس پیشین با همه ‌ی جنجال‌ های سال گذشته‌ ی کاری خود برای سومین سال پیاپی، رییس شورا باقی ماند. آقای طاهری هم که هم‌ تیم آقای علی‌ زایی ا‌ست سیزده رای آورد و بانو رامش پنج رای که با این شرایط، معاون پیشین هم معاون شد.

پس از گزیدمان آقای هاشمی از رای پاک سخن گفت و این‌ک ه به کار خود با جدیت بیشتر در شورا دنباله میدهد.

ولی برخی دیگر از نمایندگان شورای ولایتی از فسادی سخن گفتند که در این روند هست. هتا سیدعظیم کبرزانی در برابر پرسشی مبنی بر این‌ که آیا تیم مقابل خواسته رای او را بخرد، پاسخ مثبت داد و گفت که او خود را نفروخته است.

با همه ‌ی این‌ ها باید دید که در یک‌ سال پیش رو شورای ولایتی کارکردش چگونه خواهد بود و آیا م ی‌تواند از حاشیه ‌ها دور شود و بیشتر به دشواری‌ های مردم توجه کند؟ باید چشم‌ براه بود و دید!

در همین حال، در ولایت های بادغیس و فراه قائله طوری دیگری رقم خورد، در انتخابات هیات رییسه شوراهای ولایتی این دو ولایت رهبری شورا کاملا تغییر کرد. در فراه رییس شورای ولایتی این ولایت یک زن انتخاب گردید. در غور و نیمروز همانند سالهای گذشته همان تیم قبلی دوباره با اکثریت آرا کرسی رهبری شورا  را بدست گرفتند.

برای نخستین بار ریاست شورای ولایتی فراه را یک زن بر عهده گرفت. در انتخابات گزینش اعضای رهبری شورای ولایتی این ولایت اکثریت اعضای این شورا به جمیله امینی رای دادند. در مقابل فرید بختور اینبار بازی را باخت. در انتخابات هیات رییسه شورای ولایتی فراه جمیله امینی به عنوان رییس، خیرمحمد نورزی معاون و دادالله قانع به حیث منشی شورای ولایتی فراه انتخاب شدند.

در بادغیس هم قائله اینگونه شد. تیم رهبری پیشین شورای ولایتی بادغیس بازی را به تیم جدید باخت. درانتخابات هیات رییسه شورای ولایتی این ولایت که با حضور مسوولان دولتی، بزرگان قوم و مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات این ولایت برگزارشد. عبدالباسط صارم با کسب ۹ رای رییس، فریداحمد اخی ­زی معاون و مونسه قادری به حیث منشی شورای ولایتی این ولایت انتخاب شدند.

اما در غور و نیمروز چندان تغییری در رهبری شورای ولایتی دو ولایت نیامد. در نیمروز رییس، معاون و منشی همچنان بر اساس اکثریت آرای بر پست ­های شان باقی ماندند. همانند سالهای گذشته بازمحمد ناصر با کسب هشت رای به عنوان رییس، محمدصدیق چخانسوری معاون و عبدالواحد زوری به حیث منشی شورای ولایتی نیمروز برای سومین سال پیاپی انتخاب شدند.

در غور هم تنها در پست معاونیت شورای ولایتی این ولایت تغییرات ایجاد شد. در انتخابات هیات رییسه شورای ولایتی این ولایت فضل الحق احسان به عنوان رییس، عبدالبصیرقادری معاون و انیسه غیور به عنوان منشی شورای ولایتی غور انتخاب شدند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb