در جریان هشت ماه گذشته بیش از ۶۰۰ تن در هرات اقدام به خودکشی کرده که از این میان نزدیک به سی تن جان باخته اند. بیش از هشتاد درصد از این افراد زنان جوان هستند. در همین حال تحقیقات یک نهاد حامی زنان در هرات نشان می دهد که انگیزه خودکشی جوانان در این ولایت، جنجال های خانوادگی، محرومیت ها، فشارهای روانی و بیکاری است. براساس آمار نهادهای صحی در هرات، امسال آمار خودکشی جوانان در این ولایت نسبت به سال پیش، دوبرابر شده است.

افزایش پنجاه درصدی خودکشی جوانان در هرات، در جریان هشت ماه گذشته بیش از ۶۰۰ تن در هرات اقدام به خودکشی کرده که از این میان، نزدیک به سی تن جان باخته ­اند. هشتاد درصد از این افراد زنان جوان هستند. براساس آمار شفاخانه حوزوی هرات، از آغاز سال جاری تاحالا، دوازده تن خودرا حلق آویز کرده، شش تن با خوردن مواد زهری خودکشی کرده و ده تن هم دست به خودسوزی زده­ اند. محمد ناصر فوشنجی رئیس شفاخانه حوزوی هرات می ­گوید، این رقم نسبت به ماه های مشابه سال پیش، دو برابر شده است.

در همین حال نهاد شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در حوزه غرب کشور تحقیقی را در مورد انگیزه خودکشی جوانان در هرات انجام داده است. براساس داشته­ های این تحقیق، بیشتر دلیل خودکشی جوانان در این ولایت، جنجال­ های خانوادگی، فشارهای روانی، محرومیت ­ها، لت و کوب، فقر و بیکاری خوانده می­ شود.

  عزیزه خیراندیش مسوول نهاد شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در حوزه غرب کشور می­گوید، این تحقیق خودرا در جریان دو ماه اخیر انجام داده و با سی تن از افرادی که اقدام به خودکشی کرده، مصاحبه کرده­ اند.

در همین حال مسوولان اداره امور زنان هرات اما آمار خودکشی بانوان در هشت ماه در این ولایت را، ده تن می ­خوانند. آنگونه که محبوبه جمشیدی رئیس این اداره می ­گوید، بیشتر دختران جوان دست به خودکشی می­ زنند.

در همین حال افزایش خودکشی جوانان در هرات نگرانی­ های جدی را در پی داشته است. علی احمد کاوه روانشناس در هرات می ­گوید، باید جلو فشارهای روانی و خشونت­ ها در برابر جوانان گرفته شود اما او ادامه این وضعیت را تکان دهنده می ­خواند.

براساس تحقیقات یک نهاد حامی حقوق زنان، روزانه پنج تن در هرات اقدام به خودکشی می­ کنند که بیشتر شان خانم ها هستند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb