مسوولان آموزش و پرورش هرات گزارش سیگار درباره آموزگاران و دانش آموزان خیالی در ۲۵ مکتب این ولایت را غیرواقعی میخوانند. رییس این اداره میگوید هر چند در هرات ۳۲ مکتب درشان به دلایل امنیتی و محیطی بسته است؛ ولی مکاتبی که کشور امریکا برای ساختش کمک کرده در مرکز شهر و یا جاهای امن موقعیت دارد و در تهیه این گزارش تحقیق درستی انجام نشده است.

سرمفتش ویژه ‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان که به سیگار نام‌ آشناست به تازگی در گزارش خود اعلام کرده که بررسی ‌ها از ۲۵ مکتب این ولایت نشان می ‌دهد که میانگیر حضور دانش‌آموزان ۲۳ درسد بوده و ۳۰ درسد از آموزگاران درس می ‌دادند.

 این ‌باره با واکنش مسوولان آموزش و پرورش هرات روبه‌ رو شد. مسوولان این اداره به این باورند که گزارش غیرواقعی ا‌ست. آنان می‌ گویند: هر چند این گزارش مبهم است ولی اگر بررسی ‌ها در مکاتبی که ساختمان‌ شان را کشور امریکا ساخته است، انجام شده، در این بررسی ‌ها تحقیق درستی نشده است.

مکتب ‌هایی که به یاری امریکا در هرات برای ‌شان ساختمان ساخته شده، در مرکز شهر و یا هم در مرکز ولسوالی‌ هاست. برای نمونه، لیسه ‌ی سلطان، لیسه‌ ی انقلاب، لیسه‌ ی جامی و چند مکتب دیگر را امریکایی‌ ها ساختند که آقای احمدی می ‌گوید، این مکتب ‌ها از جمله شلوغ‌ ترین مکتب‌ های هرات ‌اند.

در سوی دیگر سیدعظیم کبرزانی مسوول کمیته‌ ی فرهنگی شورای ولایتی این ولایت هم با دیده‌ ی شک به این گزارش می ‌نگرد. او می ‌گوید: باید به درستی آشکار شود که مکتب ‌های یاد شده در گزارش، در کجا موقعیت دارند.

با همه‌ ی این‌ ها، آنگونه که رییس آموزش و پرورش هرات می‌ گوید، در همه‌ ی این ولایت ۳۲ مکتب درشان به دلایل امنیتی و محیطی بسته است؛ مکتب ‌هایی که در بیشتر در ولسوالی ‌های شیندند، کشک کهنه و گلران موقعیت دارند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb