بیش از ۴۰۰ خانواده بیجاشده در ولایت فراه از کمک های غیرغذایی اداره هلال احمر این ولایت مستفید شدند. رییس هلال احمر درفراه می گوید منازل این خانواده ها در جنگهای اخیر در حومه شهر بگونه کامل تخریب شده، و مالکین آن زیر خیمه زنده گی میکنند. از سوی دیگر رییس ضد حوادث تاکید میکند که برای خانواده های خسارمند، کمک های جداگانه نیز صورت خواهند گرفت.

در درگیری های اخیر بین مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی خسارات هنگفتی، به شهروندان حومه های شمالی شهر و مرکز فراه وارد شده است.  غلام رسول شاغاسی رییس اداره هلال احمر این ولایت می گوید طبق سروی نهایی آنان بیش از ۵۰ منزل مسکونی در نتیجه جنگهای اخیر بگونه کامل از بین رفته و مالکین آنها زیر خیمه بسر میبرند.

رییس هلال احمر بر ادامه کمکهای این اداره برای خانواده های بیجا شده تاکید میکند، و می گوید: هلال احمر در بخش های مختلف خانواده های اسیب پذیر و بی بضاعت را کمک خواهد کرد.

در همین حال عبدالغفور ایوبی رییس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت فراه می گوید: دولت مرکزی وعده داده که برای خانواده های آسیب پذیر کمک خواهد کرد، تا بتوانند، منازل شانرا دوباره اعمار نمایند.

اما این در حالیست که بگفته شهروندان فراه بیشترین گلخانه های زراعتی مناطق شمالی مرکز فراه نیز در جنگهای اخیر تخریب شده که دولت در این عرصه با دهاقین فراه تا حال کمک نکرده است. آنان خواهان همکاری های بیشتر دولت در این زمینه اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb