امسال میزان خشونت ها در برابر زنان در هرات ده درصد کاهش یافته است. مسوولان اداره سارنوالی استیناف هرات می گویند، امسال بیش از ۱۵۰ قضیه خشونت در برابر زنان در این ولایت به ثبت رسیده که از این میان ۳۰ واقعه آن جرایم سنگین بوده است. از سوی دیگر رئیس اداره سارنوالی استیناف هرات می گوید، امسال بیش از ۹۰درصد قضایای که در این اداره ثبت شده محول محاکم شده که از این میان به ۳۴قضیه فساد اداری نیز رسیدگی شده است.   

کاهش ده درصدی خشونت در برابر زنان نسبت به سال پیش در هرات، براساس آمار اداره سارنوالی استیناف هرات امسال ۱۵۵ قضیه خشونت در برابر زنان در این اداره ثبت شده که از این میان ۳۰ قضیه از جمله­ جرایم سنگین بوده است.

عبدالحق احمدی رئیس اداره سارنوالی استنیاف هرات در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که بیشتر عاملان این خشونت­ها در برابر زنان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و پس از بررسی دوسیه های آنان از سوی اداره سارنوالی، تمامی آنان به محاکم محول شده اند.

در همین حال مسوولان اداره سارنوالی استیناف هرات می ­گویند، در جریان سال جاری ۴۲ قضیه فساد اداری را نیز بررسی کرده­اند. این ۴۲قضیه فساد اداری مربوط به ۷۲ تن از کارمندان بلندپایه و پایین رتبه دولتی هرات است.

آنگونه که رئیس اداره سارنوالی استیناف هرات می ­گوید، حتا رووسان اداره های دولتی هم شامل این افراد هستند اما او از هیچ مقامی نام نمی ­گیرد.

از سوی دیگر رئیس اداره سارنوالی استیناف هرات می گوید، امسال بیش از ۹۰درصد قضایای که در این اداره ثبت شده محول محاکم شده است. از جمله ۱۱۴ قضیه جرایم جنایی، ۱۴۶ قضیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و ۱۹ قضیه سرقت که تمامی این قضایا از سوی اداره سارنوالی بررسی شده و دوسیه­های آنان به محاکم تحویل داده شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb