بزرگترین نمایشگاه کتاب درهرات برگزارشد. مسوولان اداره اطلاعات وفرهنگ این ولایت میگویند دراین نمایشگاه حدود ۴۰ هزار کتاب تحت پنج هزار عنوان به دید گذاشته شده است که  ۲۰ درصد این کتابها نوشته نویسنده ها و محققان داخلی هستند. همواره نویسنده ها از عدم همکاری دولت در زمینه چاپ آثارشان شکایت کرده اند. والی هرات دراین نمایشگاه میگوید در زمینه نیاز است تا بنیاد مشخصی برای حمایت از نویسنده ها ساخته شود.

آثار و نوشته­های که گویایی خیلی از موارد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی است. غرفه­های مملو از کتاب­ های که موضوعات مختلف را بازگو می ­کنند. پنجمین نمایشگاه بزرگ کتاب در هرات به دید عموم گذاشته شده است. حدود ۴۰ هزارجلد کتاب در ۵ هزار عنوان، اما اکثریت این کتابها نوشته نویسنده­های خارجی هستند.

آنگونه مسوولان برگزاری این نمایشگاه می ­گویند تنها ۲۰ درصد این کتابها از نویسنده­های داخلی است. همواره نویسندگان و محققین از عدم همکاری دولت در زمینه چاپ آثارشان در هرات شکایت کرده اند. برخی نویسنده­های کتاب میگویند، خیلی از نوشته­های ارزنده سال­ هاست که بدلیل مشکلات اقتصادی از چاپ بازمانده است. بناء مشکلات اقتصادی و نبود بازار فروش کتاب، باعث شده است تا این اثرهای ارزنده چاپ نشود.

با این حال مقام­ های محلی هرات در بازدید از این نمایشگاه می ­گویند در زمینه چاپ آثار نویسنده­ ها و محققین در هرات نیاز است تا وزارت اطلاعات وفرهنگ همکاری مالی کند. محمدآصف رحیمی والی هرات به این باور است که باید در زمینه حمایت از نویسنده­ ها، بنیاد مشخصی ساخته شود تا نویسنده­ ها را در زمنیه چاپ آثارشان کمک کند.

شعار امسال همگانی ساختن فرهنگ مطالعه است. فرهنگ که امروزه خیلی کمرنگ شده و برنامه­ های کمپیوتری، شبکه ­های اجتماعی و سرگرمی ­های فضای مجازی جایگزین کتابخوانی گردیده است  که این مسئله خیلی نگران کننده است. اما برگزاری اینگونه نمایشگاه ­ها تا حدودی می ­تواند در رشد فرهنگ مطالعه تاثیرگذار باشد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb