شماری از فعالان مدنی و عالمان دین در هرات با برگزار مراسم فاتحه خوانی برای قربانیان ولایت غور، کشتار گروهی افراد ملکی از سوی هراس افگنان را محکوم کردند. این فعالان مدنی دولت را برای سرکوبی عاملان این رویداد خونین به بی پروایی متهم می کنند و از نهادهای مدافع حقوق بشر می خواهند که این رویداد را به گونه ای جدی دنبال کنند. نزدیک به سی تن از افراد ملکی هفته پیش از سوی افراد وابسته به داعش در ولایت غور تیرباران شدند.

شماری از فعالان مدنی، عالمان دین و مردم هرات برای قربانیان ولایت غور مراسم فاتحه خوانی برگزار کرده­ اند. این فعالان مدنی کشتار گروهی افراد ملکی از سوی هراس ­­افگنان در ولایت غور را محکوم می ­کنند و خواهان شناسایی و مجازات عاملان این رویداد خونین هستند.

این شمار از فعالان مدنی و عالمان دین با ابراز همدردی با خانواده­ های قربانیان ولایت غور، از دولت می ­خواهند که برای تامین امنیت شهروندان کشور تلاش ورزد.

به گفته­ ای این فعالان مدنی، کشتار افراد ملکی و بی گناه از سوی گروه­های هراس­ افگن نابخشودنیست و نهادهای مدافع از حقوق بشر باید در این زمینه سکوت اختیار نکنند.

هفته پیش بود که افراد وابسته به داعش در ولایت غور، نزدیک به سی تن از افراد ملکی را که بیشترشان کودک بودند؛ تیرباران کردند. تمامی قربانیان این رویداد خونین دهقان، چوپان و مردم عادی بودند. داعشیان این افراد ملکی را در تلافی به کشته شدن دو فرمانده شان از سوی خیزش های مردمی و نیروهای امنیتی به قتل رساندند.

از سوی دیگر شماری از آگاهان امور دولت را برای شناسایی و سرکوب عاملان این رویداد خونین به بی­پروایی متهم می­کنند.

کشتار گروهی افراد ملکی از سوی داعشیان در ولایت غور واکنش­های جدی را در سراسر کشور در پی داشت. عالمان دین، مردم و فعالان مدنی در چند ولایت کشور این رویداد را محکوم کردند و خواهان شناسایی و نابودی عاملان این رویداد شدند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb