کمیته صلیب سرخ در هرات همایشی را به خاطر آگاهی دهی قانون بین المللی بشردوستانه برای دانشجویان پوهنتون هرات برگزارکرده است.هدف این همایش آگاهی دانشجویان رشته حقوق از  قوانین بین المللی بشردوستانه است. برخی استادان دانشگاه به این باور اند که درکنار آموزش دیگر قوانین بین المللی، نیاز است تا دانشجویان قوانین بین المللی بشردوستانه را هم بدانند.

برنامه­ های آگاهی دهی کمیته صلیب سرخ در هرات همواره برای اقشار مختلف جامعه برگزار می ­شود. این برای ششمین بار است که دانشجویان رشته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات طی شش سال گذشته به منظور آگاهی از قوانین بین المللی بشردوستانه به اینگونه ورکشاپ ­ها شرکت میکنند.

مسوولان دفترصلیب سرخ در هرات می­ گویند هدف از برگزاری این همایش، آگاه ساختن دانشجویان از قوانین بین المللی بشردوستانه است و باید هم طرف­های درگیرجنگ، دانشجویان، علما و دیگر اقشار جامعه از این قوانین آگاهی داشته باشند.

با این حال شماری از شرکت کنندگان آموختن اینگونه قوانین را برای همه­ای اقشارجامعه به ویژه دانشجویان رشته حقوق ضروری میدانند. آنها می­ گویند نیاز است تا در کنار دیگر قوانین بین المللی دانشجویان از قوانین بین المللی بشردوستانه نیز آگاهی داشته باشند تا بتوانند این آگاهی­ه ا را به دیگر اقشار جامعه انتقال دهند.

برنامه ­های آگاهی دهی از قوانین بین المللی بشردوستانه را کمیته صلیب سرخ از سال ۲۰۰۵ آغاز کرد و تا حالا اقشار مختلف جامعه به ویژه دانشجویان وعلما را تحت این برنامه قرار داده است. شماری از استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات می ­گویند در کنار دیگر قوانین بین المللی و مواد درسی که دانشجویان این رشته آموزش می­بینند نیاز است تا از حقوق بین المللی بشردوستانه و قوانین جنگ هم آگاهی داشته باشند.

 کمیته بین المللی صلیب سرخ معمولا اینگونه ورکشاپ­ ها را برای دانشجویان، علما، نیروهای امنیتی و حتی مخالفان مسلح برگزار می ­کند. تا حالا چندین برنامه آگاهی دهی از حقوق بین المللی بشردوستانه از طرف این کمیته در هرات برگزارشده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb