هیاتی به منظور بررسی چگونگی رویداد مسجدجامع بزرگ هرات تعین شده است. این هیات متشکل از ارگانهای امنیتی، ولایت و شورای علمای حوزه غرب کشور است. مخالفان مسلح روز جمعه مواد انفجاری را در زیر منبر این مسجد جاسازی کرده بودند و قصد داشتند مولوی خداداد صالح رییس شورای علمای حوزه غرب کشور را هدف قرار دهند. اما مواد منفجره از سوی نیروهای امنیتی خنثی گردید. این قضیه خشم مردم را برانگیخته است.

حادثه هنگامی اتفاق افتاد که خیلی از نمازگذاران وارد مسجدشده بودند. دقیقا زمانیکه مولوی صالح درحال سخنرانی بود. صدای نخستین انفجار از درون مسجد بلندشد.همه نمازگذاران شوکه شدند، اما این انفجار هیچ خسارت مالی و جانی را درپی نداشت.

بدنبال این حادثه نیروهای امنیتی مواد منفجره را از زیر منبر مسجد کشف کردند. گفته میشود این مواد انفجاری به قصد هدف قراردادن رییس شورای علمای حوزه غرب جاسازی شده بود.

پس از دقایقی وضعیت به حالت عادی برگشت، مولوی صالح دوباره مردم را به آرامش خواند. با این حال نمازگذاران این حادثه را به شدت تقبیح نموده اند. آنها از نیروهای امنیتی میخواهند تا به خاطر تامین امنیت نمازگذاران تدابیر امنیتی را جدی تر بگیرند.

آنگونه که مسوولان محلی درهرات می­گویند مخالفان مسلح مواد انفجاری را در زیرمنبر جاسازی کرده بودند و قصد داشتند با انفجار دادن آن، رییس شورای علما را هدف قراردهند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات  می­ گوید نیروهای کشفی این مواد را خنثی نمودند.

جیلانی فرهاد پافشاری دارد که در زمینه هیاتی موظف شده تا موضوع را به گونه دقیق بررسی کند و عاملان آنرا شناسایی وبازداشت نمایند.

طی دو سال اخیر این سومین بار است که رییس شورای علمای حوزه غرب کشور مورد سوقصد قرار می­گیرد. پیش از این نیز مخالفان مسلح قصد داشتند مولوی صالح را در داخل دفترش هدف قرار دهند. این باره انتقادهای تند شهروندان را به دنبال داشته است. هنوز دقیقا مشخص نیست که دست چه افرادی در پشت این قضایاست.

https://www.facebook.com/heratpaperfb