هرات هنوز هم با کمبود مراکز تداوی معتادین روبرو است. در این ولایت حدود ۳۰۵ بستر ترک اعتیاد وجود دارد که در برابر ۶۰ هزار معتاد به مواد مخدر ناچیز است. با این حال تنها شفاخانه یکصدبستر ترک اعتیاد دولتی طی ۵ سال گذشته توانسته خدمات خوبی عرضه کند. دراین شفاخانه بیش از یکهزار تن از معتادین تداوی شدند.مسوولان اداره صحت عامه هرات میگویند امکانات کنونی برای تداوی معتادین کافی نیست.

تنها مرکز ترک اعتیاد که تا حالا صدها تن از بیماران دچار اعتیاد در اینجا تداوی شدند. شفاخانه صدبستر که دولتی است و نسبت به کلینیک­ های خصوصی خدمات بهتری ارائه می ­کند. مسوولان این مرکز درمانی می­ گویند ۵ سال پیش این شفاخانه ایجاد شد و طی این مدت حدود ۱۸۰۰ تن از افراد دچار اعتیاد تداوی شدند.

درهمین حال بیماران در این مرکز از نحوه ارائه خدمات صحی نیز راضی اند.اما آنها می­ گویند این مرکز بسنده نیست، بلکه نیاز است تا به منظور کاهش آمار افراد دچار اعتیاد مراکز بزرگتری ساخته شود. گفته می­ شود در این مرکز تمام کارمندان خدمتی افرادی اند که تازه از کمند اعتیاد رهایی یافتند.

با این همه تنها دوشفاخانه دولتی و چهارکلینیک که از سوی موسسات تمویل می­شود در قسمت تداوی معتادین دراین ولایت فعال هستند. مسوولان اداره مبارزه با مواد مخدر هرات می ­گویند این مراکز درمانی برای تداوی افراد دچار اعتیاد در این ولایت کافی نیست.

مسوولان اداره صحت عامه هرات هم می ­پذیرند که مراکزکنونی برای تداوی معتادین بسنده نیست، بناء با وجود آمار درشتی از افراد دچار اعتیاد در این ولایت نیاز است تا مراکز بزرگی بخاطر تداوی و مراقبت این افراد ایجاد شود.

براساس آمارها بیش از ۶۰ هزار تن در هرات دچار اعتیاد هستند که از این میان ۱۳ درصد آنها بانوان هستند و ۷ درصد هم کودکان اند. با این حال تداوی این آمار درشتی از معتادین نیاز به مراکز بزرگی درمانی دارد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb