عاشورا در هرات، بی آنکه چالش امنیتی پدید آید به پایان رسید. دسته های سوگواران، در چندین منطقه شهر با گردهمایی مراسم را برگزار کردند. نیروهای امنیتی حضورشان پر رنگ بود و در کنار آنان نیروهای مردمی هم به تامین امنیت مشغول بودند. سوگواران در این روز، پافشاری بر وحدت و یکدلی مسلمانان کردند و راه نوه پیامبر اسلام را رسیدن به آرامش دانستند.

دسته‌ های سوگواران از جاهای گوناگون خود را به بلوار شصت و چهار متره می ‌رساندند تا گردهمایی بزرگ خود را شکل دهند. نوحه ‌خوانی، سین ه‌زنی و زنجیر زنی از جمله آیین‌ های مراسم عاشوراست.

در کنار این منطقه، جاهای دیگری از شهر مانند بکرآباد، جبرییل و کارته هم گردهمایی‌ هایی انجام شده بود. سوگواران در این روز سخن از وحدت و یک ‌دلی مسلمانان گفتند و این‌که باید راه نوه پیامبر اسلام که همانا عدالت ‌خواهی بود را دنباله دهند.

همچنین خیمه‌هایی که در گوشه ‌وکنار شهر برپا شده بود، شماری سپند دود می ‌کردند، و شماری دیگر چایی، شیر و خوردنی به سوگواران تعارف می‌ کردند.

سهم نیروهای امنیتی هم در این روز برجسته بود. پیش از این‌ برگزاری مراسم و رویداد خونینی که در کارته سخی کابل رخ ‌داده بود، بسیاری دغدغه‌ ی امنیت را داشتند که در هرات، بی ‌کدام چالش امنیتی‌  این روز سپری شد.

نیروهای امنیتی در نزدیک هر گردهمایی، دو کمربند امنیتی ایجاد کرده بودند و در خود محل مراسم هم نیروهای مردمی مردم را بازرسی می‌ کردند، تا کسی قصد ناآرام ساختن را نداشته باشد.

در دو روز گذشته، تدابیر ویژه‌ ی امنیتی در هرات گرفته شده بود. مقام ‌های محلی از سوگواران خواسته بودند تا در جاهای معین شده گردهم آیند و از راه‌ پیمایی خود داری کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb