نیروهای امنیتی درکشور در برابر افراطیت مبارزه میکنند. والی هرات در مراسم عاشورا با ابراز این مطلب از علما خواسته که با استفاده از این فرصت ها مردم را از اصل دین آگاه بسازند. دراین مراسم همچنان عالمان دین تاکید بر تبلیغ و آگاهی دهی از اصل دین دارند. این عالمان دین به این باور اند که باید جلو افراط گرایی در جامعه گرفته شود.

دهم محرم­الحرام، روز شهادت حضرت امام حسین نواسه پیامبر بزرگوار اسلام، در مراسم عزاداری امروز، علما و روحانیون حوزه غرب کشور و مقام­ های محلی هرات در مسجدجامع بزرگ این ولایت گردهم آمدند و محور قیام امام حسین سخن گفتند.

محمد آصف رحیمی والی هرات در مراسم امروز گفت نیروهای امنیتی در نقاط مختلف کشور با افراطیت مبارزه می ­کنند. شورشیان مسلح با برداشت غلط که از اسلام دارند، مردم بیگناه و نیروهای امنیتی کشور را به قتل می ­رسانند، بناء باید جلو خرافات گرفته شود.

والی این ولایت همچنان از علما خواست که از این فرصت­ ها استفاده کنند و مردم را از اصل دین آگاه بسازند. همچنان شماری از عالمان دین به این باور اند که وحدت وانسجام مسلمانان درتطبیق احکام اسلامی درجامعه است.

این عالمان دین می­ گوید حکومت مکلف است تا به منظور تامین امنیت و برچیدن تمام ناهنجاری­ ها ازجامعه برتطبیق احکام کامل اسلامی تلاش کند.

در مراسم امروز علمای تشیع و تسنن در باره اهمیت قیام حضرت امام حسین صحبت کردند. برخی روحانیون می­گویند نواسه پیامبر بزرگوار اسلام در دهم محرم ­الحرام در برابر ناهنجاری­ ها، فساد و نابرابری­ ها در جامعه ایستادگی کرد تا اینکه این قیام خونین رقم خورد.

شماری از عالمان دین پافشاری دارند که برای تامین امنیت و عدالت اجتماعی نیاز است تا احکام دین اسلام در جامعه اسلامی تطبیق شود

درسخنرانی­ های امروز علما و روحانیون بیشتر روی وحدت و انسجام مردم کشور صحبت شد. مقام­ های محلی هرات هم از مردم خواستند تا به خاطر بهبود وضعیت امنیتی وحکومت داری دراین ولایت منسجم شوند و نیروهای امنیتی را پشتیبانی کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb