دادگاه استان تهران، پایتخت ایران، قاتل ستایش قریشی دختر شش ساله افغان را به قصاص، تجاوز به عنف به اعدام و بابت جنایت بر میت به دیه محکوم کرده است. وکیل خانواده ستایش گفته است که حکم، قابل تجدیدنظر در دیوان عالیست. قتل ستایش واکنشهای گسترده ای را چه در ایران و چه در افغانستان در پی داشت.   

خبرگزاری تسنیم به گفته‌ ی عباس عسگری آقباش وکیل خانواده‌ ی ستایش قریشی آورده است که برپایه‌ ی حکم شعبه‌ ی هفتم دادگاه کیفری استان تهران، قاتل ستایش به دو بار اعدام محکوم شده است. او گفته است که قاضی پرونده، قاتل را بابت ارتکاب قتل به قصاص، تجاوز به عنف به اعدام و بابت جنایت بر میت به دیه محکوم کرده است.

تسنیم همچنین به گفته‌ ی آقای آقباش آورده است که این حکم ظرف مدت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.

ماه حمل امسال بود که رسانه‌ ها از قتل یک دختربچه شش ‌ساله افغان، توسط نوجوان ۱۷ساله ایرانی در شهر خیرآباد شهرستان ورامین تهران خبر دادند. این نوجوان، در دادگاه، به قتل، تجاوز و سوزاندن جسد ستایش اعتراف کرده بود. متهم این پرونده هم ‌اکنون در مرکز اصلاح و تربیت اطفال به سر می ‌برد و پزشکی قانونی نیز ضمن ارائه گزارش علت فوت، سلامت روانی متهم را تأیید کرده است.

با همه‌ ی این ‌ها، برخی رسانه‌ه ا به گفته ‌ی مقام‌ های قضایی ایران آورده ‌اند که تا کنون حکم امضاء نشده است.

قتل ستایش قریشی هم ‌همه‌ ی بسیاری در شبکه‌ های اجتماعی و حتا رسانه‌ های خود کشور ایران به پا کرد. پس از آن، شماری از کنش‌ گران مدنی در هرات هم دست به دادخواهی در این زمینه زدند.

از دید برخی حقوق‌ دانان در این ولایت که پرونده‌ ی قتل ستایش را دنبال می ‌کنند، روند دادگاه رضایت بخش است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb