یک دختر ۱۷ ساله در بادغیس، پس از ۹ ماه در قید طالبان، فرار کرده است. مسوولان اداره امور زنان این ولایت میگویند این دختر قربانی ازدواجهای اجباری شده است. پسته گل به دلیل اینکه ازدواج با پسرکاکایش را قبول نکرده ۹ ماه را در ولسوالی بالامرغاب بادغیس درقیدطالبان قرارداشته است، اما در روزهای عیدقربان طالبان مسلح او را به ضمانت رها ساخته بودند. پسته گل با استفاده از فرصت از خانه فرار کرده است و حالا جایش امن است.

پسته ­گل دختری که به خشونت نه گفته و راه فرار در پیش گرفته است. این دختر ۱۷ ساله از سوی پدرش به پسرکاکایش به نکاج جبری داده شده است. پسته گل بدلیل مخالفت با این ازدواج ۹ ماه را درقید طالبان قرارداشت. حالا پسته گل می گوید: طالبان در روزهای عید اورا به ضمانت بزرگان قوم رهاساخته بودند که با استفاده از فرصت لباس مردانه پوشیده و ازخانه فرار کرده است.

با این حال مسوولان اداره امور زنان بادغیس میگویند این دختر به دلیل اینکه ازدواج با پسرکاکایش را قبول نداشت، از سوی طالبان مسلح در زندان صحرایی زندانی شده بود و تحت شکنجه قرار گرفته بود. زرغونه شیرزاد رییس امور زنان بادغیس میگوید، یکسال پیش نیز پسته گل مشکل خود را با این اداره درمیان گذاشته بود.

از سوی دیگر مسوولان امنیتی می­گویند منطقه که این قضیه درآن صورت گرفته است کاملا تحت کنترل طالبان است. اما با آنهم تلاش نیروهای امنیتی به منظور بازداشت عاملین این قضیه ادامه دارد. عبدالعزیز امانی آمرامنیت پولیس بادغیس به این باور است که قضایای خشونت علیه زنان در مناطق تحت کنترل طالبان بیشتر اتفاق می­افتد.

با این همه مسولان اداره امور زنان بادغیس میگویند تاکنون هیچ کس ازفامیل این دخترپیدانشده است و خانم پسته گل فعلآ درخانه امن بسرمیبرد. فعالان حقوق بانوان تاکید دارند که باید اداره محلی بادغیس این گونه قضایا را به گونه جدی بررسی کند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb