جام والیبال محو پولیو وظیفه من است، که از سوی یکی از موسسات خارجی و صحت عامه به همکاری معارف بین بانوان والیبالیست مکاتب هرات راه اندازی گردیده بود با برتری تیم والیبال بانوان محجوبه هری به پایان رسید. بانوان ورزشکار مکاتب هرات می گویند. نسبت به گذشته رشد و علاقه مندی زیادی در بانوان دیده می شود ولی نبود امکانات و بی توجهی اداره ورزش معارف، این  ورزشکاران را به ستوه آورده است.

از ده روز به این سو مسابقات والیبال بین بانوان ورزشکار مکاتب، به خاطر بلند بردن سطح آگاهی استادان و شاگردان معارف از محو پولیو برگزار شد. در این مسابقات ۸ لیسه اشتراک داشتند و بانوان والیبالیست معارف هرات به خاطر ریشه کن کردن پولیو پیکار نمودند.

اما این ورزشکاران بانو از اداره ورزشی معارف شکایت دارند. نبود امکانات ورزشی، نداشتن زمین های استندرد تمرینی و بی توجهی مسوولان را از عمده ترین چالش ها فرا راه خود عنوان می کنند.

در همین حال فریدون طاهری مسوول بخش ورزش معارف می گوید. امسال برای شان بودجه داده شده و تا هفته آینده وسایل ورزشی به مکاتب توزیع خواهد شد.

از سوی دیگر حمیدالله کبیر مدیر تربیت بدنی و روزش هرات می گوید با نشست های که با بانوان ورزشکار این ولایت داشتند وعده داده شده تا زمان بیشتری جهت تمرینات رشته های مختلف ورزشی به ورزشکاران بانو داده شود.

سرانجام در رقابت های والیبال محو پولیو وظیفه من است، تیم والیبال بانوان محجوبه هروی اول و تیم های والیبال بانوان لیسه های فتح و ملکه جلالی به ترتیب دوم وسوم شدند. و گوهرشاد نیز کاپ اخلاق را از آن خود نمود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb