سنگهای تاریخی در بادغیس از سوی تفنگداران مسلح وقاچاقبران به غارت برده میشود. شماری از شهروندان این ولایت میگویند قاچاقبران شب هنگام مناطق تاریخی به ویژه قبرستانها را تخریب میکنند وسنگهای که صدها سال قدامت دارد را بیرون کرده قاچاق میکنند. مسوولان اداره اطلاعات وفرهنگ بادغیس نیز از این باره ابراز نگرانی کرده میگویند، بیشتر این آثار از ساحات به سرقت میرود که تحت نفوذ مخالفان مسلح قرار دارد.

این قلعه نریمان وساحه تاریخی دربادغیس است. تصاویری که از این قلعه برای مارسیده است نشان می­دهد که تمام آثار تاریخی این ساحه باستانی از سوی افرادمسلح به غارت برده شده است. شماری از باشندگان بادغیس می گویند، تفنگداران غیرمسوول وقاچاقبران شب­هنگام سنگ­ های تاریخی را از قبرستان­ها وساحات باستانی بیرون کرده حتی به خارج از کشور انتقال میدهند.

آنگونه که باشندگان این ولایت می­ گویند طی یک دهه گذشته قاچاقبران آثار تاریخی را از مناطق باستانی و قبرستانی­ها بیرون کشیدند و به غارت بردند. فعالان مدنی در این ولایت اما از بی توجهی حکومت محلی به این آثار تاریخی انتقاد کرده می­گویند قاچاقبران تمام مناطق تاریخی را تخریب کرده و آثار با ارزش را با خود برده اند.

با این حال مسوولان اداره اطلاعات وفرهنگ بادغیس هم از این ­باره ابراز نگرانی کرده می­گویند در بیشترساحات که تحت کنترل طالبان است، آثار تاریخی به سرقت برده می­شود. احسان سروریار رییس اطلاعات وفرهنگ بادغیس میگوید تقریبا نیمی از آثار تاریخی این ولایت درساحات قرار دارد که تحت کنترل مخالفان مسلح دولت می ­باشد.

آنگونه که مسوولان اداره اطلاعات وفرهنگ بادغیس می ­گویند دراین ولایت بیش از ۳۰ آبده وساحه باستانی وجود دارد که تنها نیمی از این آبده­ ها در ساحات زیرنفوذ طالبان مسلح موجود است.

بناء از سه دهه به این طرف آبده­ه ای تاریخی این ولایت براثر جنگ ­ها تخریب شده است ازطرفی هم سنگ­ های تاریخی و آثار با ارزش از سوی افراد مسلح به غارت برده شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb