مسوولان محلی در هرات خبر از زخمی شدن شش جهانگرد خارجی را در ولسوالی چشت میدهند. این مسوولان گفته اند که این جهانگردان بی آنکه به توصیه های امنیتی توجه کنند، سوار بر یک موتر سواری به سوی هرات حرکت کردند که در میان راه، با حمله راکتی طالبان روبرو میشوند. گردشگران از کشورهای امریکا، بریتانیا و آلمان هستند. در سوی دیگر، شاهدان عینی گفته اند که یازده تن در این حمله کشته شدند.

پانزده تن از جهانگردان خارجی که در میان آنها اتباع کشورهای امریکا، آلمان و بریتانیا شامل هستند در ولسوالی چشت هرات در قریه نسیمی صبح روز پنج شنبه مورد حمله قرار گرفتند.  با اینکه باشندگان محل خبر از کشته شدن ده توریست خارجی و راننده افغان آنها را می دهند اما مسوولان امنیتی آن را تائید نمی کنند.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید در این رویداد تنها شش توریست خارجی و یک راننده افغان زخمی شده است.

آنگونکه مسوولان محلی در هرات میگویند این اتباع خارجی چندی قبل از کابل به ولایت بامیان و سپس به ولایت غور رفته بودند و اخیرن از مسیر چشت عازم شهر هرات بودند که مورد حمله قرار گرفتند . سخنگوی والی هرات میگوید زخمی شدگان این رویداد به محل امنی انتقال داده شده اند و وضعیت آنها خوب است.

یک منبع در ولسوالی چشت هرات که نخواست نامش فاش شود میگوید با اینکه به این توریست های خارجی از ناامنی های مسیر قبلا اطلاع داده شده بود اما آنها به این مسله توجه ای نکرده اند. م

سوولان اردوی ملی نیز تائید می کنند که برای انتقال این توریست های خارجی اردوی ملی مسوولیت امنیتی آنها را به دوش داشته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb