از ولایت غور خبر میرسد که تغییرات گسترده ای در سطح مقامهای امنیتی در ولسوالی پسابند این ولایت انجام شده است. سخنگوی والی غور گفت که این مقامهای امنیتی پس از، از پای درآمدن پنج پولیس در پی حمله طالبان، برکنار شدند. از سوی دیگر، این مسوول محلی از درگیریهای تازه نیروهای امنیتی با طالبان در ولسوالی چارسده سخن گفت.

محمدناصر خاضع والی غور، غفلت وظیفه ‌ای را باعث کشته و زخمی شدن یازده پولیس در ولسوالی پسابند دانست. او در نشست خبری گفته است که فرمانده پولیس این ولسوالی زیر بازجویی قرار دارد. در همین حال، عبدالحی خطیبی سخنگوی والی می‌ گوید که مقام ‌های امنیتی ولسوالی پسابند برکنار شدند و جای ‌شان را به کسان دیگری خواهند سپرد.

در سوی دیگر، جنگ ‌ها در این ولایت به گونه ‌ی پراکنده در ولسوالی‌ های گوناگون هنوز هم دنباله دارد. آنگونه که آقای خطیبی می‌گوید: در ولسوالی چارسده طالبان شب هنگام بالای پاسگاه امنیتی حمله کردند. او گفت: تلفاتی این درگیری نداشته و طالبان پس از حمله از محل فرار کردند.

غور در سال روان، با چالش‌ های گوناگون امنیتی روبه ‌روست. از یک‌ سو گروهی که خود را داعش می ‌خواند در این ولایت سربلند کرده و گه ‌گاهی چالش ‌زا می ‌شود و در سوی دیگر، طالبان در ولسوالی ‌های پسابند و چارسده همواره دست به ناآرامی می ‌زنند.

این گروه آن‌ گونه که سخنگوی والی غور می‌ گوید، در روستاهایی در این ولسوالی ‌ها جاگیری کردند. مقا م‌های محلی در این ولایت گفته ‌اند که عملیات بزرگ پاکسازی روی دست دارند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb