ده ها تن از باشنده های ولسوالی کشک کهنه هرات به دلیل آنچه کشته شدن دو فرد ملکی از سوی نیروهای پولیس محلی در این ولسوالی می خوانند، در مقابل ساختمان ولایت هرات تظاهرات کردند. معترضان می گویند، این افراد ملکی مصروف کار در کشت زارهای شان بودند ک از سوی شماری از سربازان پولیس محلی آماج قرار گرفتند. یک کودک هم در این رویداد زخم برداشته است.

ده ها تن از باشنده­ های ولسوالی کشک کهنه هرات به دلیل آنچه کشته شدن دو فرد ملکی از سوی نیروهای پولیس محلی در این ولسوالی می­ خوانند، در مقابل ساختمان ولایت هرات اعتراض کردند. این معترضان ادعا می ­کنند که افراد ارباب عطا فرمانده پولیس محلی در کشک کهنه که از سوی دولت حمایت می ­شود از مردم باجگیری می ­کنند و در بسیاری موارد افراد زیر امر او دست به کشتار افراد ملکی می ­زنند.

این معرضان ادعا دارند که دو روز پیش، افراد ارباب عطا دو فرد ملکی را که در مزرعه شان مصروف به کار بودند، به گلوله بستند و کشتند. در این رویداد یک کودک هم زخم برداشته است.

تاهنوز دلیل این رویداد مشخص نشده اما این معترضان به بررسی جدی این موضوع از سوی اداره محلی هرات تاکید می روزند. در همین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید، اداره محلی این مسئله را به گونه جدی بررسی می­ کند و عاملان کشتن افراد ملکی شناسایی و بازداشت خواهند شد.

هم ­اکنون صدها نیروی پولیس محلی در هرات فعالیت دارند. این نیروها بیشتر در ولسوالی­ های شیندند، گلران، کشک کهنه، کشک رباط سنگی و پشتون زرغون مستقر هستند. با اینکه حضور این نیروها برای سرکوب طالبان و جلوگیری از گسترش فعالیت­ های آنان در ولسوالی ­ها مهم پنداشته می ­شود، اما گه گاهی شکایت ­ها از عملکرد این نیروها هم بالا بوده است.

اینکه این نیروها در بخش نظامی آموزش ندیده و فعالیت­ های شان در ولسوالی­ ها درست نظارت نمی شود. بناء در مواردی دست به مردم آزاری می ­زنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb