خشونت علیه زنان در ولایت نیمروز افزایش یافته است. رییس امور زنان این ولایت می گوید: در سال روان تاکنون ۲۸ موارد خشونت علیه زنان در اداره آنها به ثبت رسیده است. وی علت اصلی خشونت بر زنان در نیمروز را فقر اقتصادی و معتاد شدن نان آوران خانواده ها به مواد مخدر عنوان میکند. او افزود: بیشتر خشونتها  در ولسوالی های این ولایت علیه زنان صورت گرفته است.

در چهار ماه گذشته ۲۸ موارد خشونت علیه زنان در ریاست امور زنان ولایت نیمروز به ثبت رسیده است.

آمنه حکیمی رییس امور زنان این ولایت می گوید: بیشتر این خشونت ها در مناطق روستایی و ولسوالی ها رخ داده است. او گفت: قتل و لت کوب خانم ها شامل این خشونت ها است.

بانو حکیمی گفت: آمار خشونت در برابر به چهار ماه سال گذشته بالا رفته است.

خانم حکیمی علت اصلی افزایش خشونت علیه زنان را فقر اقتصادی و معتاد شدن نان آوران خانواده عنوان می کند. او افزود: این تنها رویدادهاییست که خود بانوان آمده ‌اند و شکایت کردند.

رییس امور زنان نیمروز گفت: به احتمال بسیار در ولسوالی‌ ها وضعیت از این بدتر است.

خانم حکیمی هر چند از ادامه برنامه های آگاهی دهی حقوق خانمان در مرکز و مناطق نسبتً امن ولایت نیمروز خبر میدهد، اما می گوید: در ولسوالی های نا امن مخالفان مسلح دولت مانع راه اندازی برنامه های آگاهی دهی می شوند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb