مسئولان ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات میگویند که سه تن ازکارمندان این اداره ی دولتی توسط افرادناشناس ازمنطقه عیدگاه قریه ی سیاوشان ولسوالی گذره ربوده شده اند .

 

عبدالطیف هارونی ولسوال پشتون زرغون میگویند این افراد زمانی درچنگ گروهی مسلح ناشناس قرارگرفتند که ذریعه یک عراده موترازمحل کاری شان به سوی شهرهرات درحرکت بودند .

به گفته ی آقای هارونی تاکنون روشن نشده است که چی گروهی کارمندان اداره تحت امرش را به گیروگان گرفته است .

 

محلی که این افراد ربوده شده اند احتمال حضورافراد وفاداربه غلام یحیی اکبری یک تن ازقوماندانان مسلح  ناراضی دولت است که ازدوسال به این سوء مخالفت خودرابادولت کنونی افغانستان اعلام کرده است .

 

غلام یحیی اکبری این قوماندان مخالف دولت درتماس به رسانه ها پذیرفته است که افراد وفادارش این کارمندان دولتی را باخودبرده اند .وهم اکنون درقید آنان قرارداردند.

 

این برای  اولین بار نیست که ناراضیان مسلح دولت به رهبری غلام یحیی  درولسوالی گذره دست به گیرونگان گیری میزند تاکنون چندین مرتبه این اتفاقات درمناطق احتمال حضورآنان صورت گرفته است .

گفتنیست که حدود یکماه قبل هفت تن ازکارمندان شرکت مخابراتی اتصالات ازمربوطات ولسوالی پشتون زرغون توسط آنان ربوده شده اند وتعدادی درهمان روزرها وهم اکنون دوانجینیراین این شرکت هنوزهم دراسارت این گروهی مسلح  قراردارند .

 

چندروزقبل نیروهای هوایی ائتلاف به رهبری امریکا به هدف ازبین بردن مخالفان دولت درگذره دست به حملات هوایی زده اند که درنتیجه سیزده غیرنظامی افغان که همه ی شان کوچی هابودند جان باختند .

درآن رویداد دوتن ازافراد وابسته به این قوماندان ناراضی همراه بایک مستری درمیان کشته شده گان بودند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb