پولیس در هرات، یک تن را به اتهام سرقت و قاچاق سنگهای باستانی دستگیر کرده است. در همین حال، مسوولان در اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت از قاچاق سنگ‌های قبرهایی که پیشینه ای دراز دارند، نگران اند. این مسوولان میگویند، برخی از یا این سنگهای را سرقت میکنند یا اینکه آنان را میشکنند و اثر و یا نوشته رویشان را از میان میبرند.

پولیس هرات از قاچاق یک سنگ تاریخی جلوگیری کرده است. گفته می ‌شود که این سنگ از پیشینه ‌ای دراز برخوردار است. عبدالرووف احمدی سخنگوی فرماندهی پولیس هرات می‌گوید: شخصی که این سنگ را از یکی از گورستان‌ های قدیمی ولسوالی انجیل دزدیده بود بازداشت شده است.

 این شخص، این سنگ را از گورستانی به نام عقابی از روستای کبابیان دزدیده بود.

جاوید ضرغام آمر فرهنگ و هنر اداره‌ ی اطلاعات و فرهنگ این ولایت می‌گوید: بسیاری از سنگ‌ های با پیشینه در ده ‌های گذشته یا از میان برده شدند یا ای ن‌که از کشور بیرون گریدند.

او گفت: برخی از این سنگ ‌ها از سوی نیروهای امنیتی کشف شده؛ اما بسیاری از سنگ‌ های با پیشینه ‌ی گورستان ‌ها، دزدیده شده است. آقای ضرغام از این گفت که برخی در پی بی‌هویت کردن هرات‌ اند.

پولیس گفته است که کوشش‌ آنان پیش‌ گیری از قاچاق و یا تخریب آثار باستانی‌ است. سخنگوی فرماندهی پولیس هرات می‌گوید: هر چند برخی از آثار باستانی دزدیده شده؛ ولی در چند سال گذشته، چنین مواردی کمتر پیش آمده است.

بارها سخن از قاچاق آثار باستانی در این ولایت گفته شده و در برخی از موارد هم قاچاق‌ چیان و دزدان آثار باستانی دستگیر شدند.

 هرات، ولایتی باستانی ا‌ست و در گوشه و کنار این ولایت، آثار و آبده ‌های تاریخی بسیاری افتاده که نیاز به توجه جدی‌  دارد و به دید می ‌رسد اگر کسی به آن توجه نکند، به همین‌ گونه غارت شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb