فدراسیون ورزشی خبرنگاران حوزه غرب در هرات گشایش یافت. هدف از ایجاد این فدراسیون انسجام بیشتر میان خبرنگاران ورزشی و هچنان رشد ورزش میان این قشر خوانده می شود. مسوولان این فدراسیون می گویند: پس از این، رویداد های ورزشی در حوزه غرب بیشتر انعکاس داده خواهد شد.

نخستین فدراسیون ورزشی خبرنگاران حوزه غرب با حضور خبرنگاران و مسوولان ورزش هرات گشایش یافت. با ایجاد این فدراسیون انسجام بیشتری میان  خبرنگاران ورزشی و همچنان فدراسیون‌های گوناگون ورزشی ایجاد خواهد شد.

ظاهر زلاند رییس عمومی این فدراسیون می‌گوید: در هفته‌ های آینده در دیگر ولایت‌ها شعبه‌ های فدارسیون باز خواهد شد.

در همین حال فیروز مشعوف مسوول این فدراسیون در حوزه غرب کشور می گوید، فدراسیون خبرنگاران ورزشی در قسمت حل مشکلات حقوقی این خبرنگاران و همچنان گرفتن ویزا جهت اشتراک و پوشش بازی های فرا مرزی آنان را کمک می کند.

در سوی دیگر، خبرنگاران ورزشی امیدوارند تا با گشایش این فدارسیون تاثیر مستقیمی روی ورزش کشور داشته باشند.

این فدراسیون در سال ۲۰۱۴ کارش را آغاز کرد و عضویت جهانی دارد و در کنار این با دیگر فدارسیون‌ های ورزشی هم همکاری میکند. این فدارسیون ۱۲۳ عضو دارد که در نخستین گنکرده آن، دوصد خبرنگار ورزشی از نقاط گوناگون جهان در آن شرکت کرده بودند.

 مسوولان آن می ‌خواهند تا دوره‌های آموزشی راه بیندازند و هم‌ چنین به دوازده کشور جهان سفر کردند که دوره‌های آموزشی دیدند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb