برای اولین بار در ولسوالی دولتیار ولایت غور مسابقات فوتبال راه اندازی شده است. مسوولان فدراسیون فوتبال این ولایت هدف از راه اندازی این مسابقات را شناسایی چهره های برتر و همچنان ایجاد تیم منتخب فوتبال در ولسوالی دولتیار غور عنوان نموده و از چالش های موجوده در برابر فوتبال این ولایت از مسوولان مرکزی شکایت دارند.

این برای نخستین بار در ولسوالی دولتیار غوراست که رقابت های فوتبال به خاطر رشد و ایجاد تیم منتخب فوتبال بین ورزشکاران فوتبالیست این ولسوالی راه اندازی می شود.  جان محمد حیدری رییس فدراسیون فوتبال غور می گوید، در این مسابقات ۱۰ تیم در دو گروه ۵ تیمی با یک دیگر پیکار می کنند.

اما نبود امکانات ورزشی، نبود زمین های استندرد برای انجام تمرینات و مسابقات در مرکز شهر و ولسوالی های غور باره ایست که ورزشکاران فوتبال این ولایت را به ستوه آورده است.

قرار است چهره های برتر از میان ۱۰ تیم اشتراک کننده به تیم منتخب فوتبال ولسوالی دولتیار برگزیده شود. این مسابقات روز های جمعه برگزار می گردد. در دومین هفته این مسابقات تیم های فوتبال پیروزی با موج های هریرود، شاهین آسمایی با قومندانی امنیه و آزاد با خراسان بایک دیگر صف آرای خواهند کرد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb