تا به حال دو تن به اتهام خودسوزی زهرا نوعروس یازده ساله غوری دستگیر شده اند. مقام های محلی در غور میگویند پس از وقوع این رخداد شوهر زهرا متواری گردیده و هم اکنون تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار دارد. در همین حال فعالان مدنی در غور از آنچه عدم پیگیری دوسیه های مرتبط با خشونت علیه زنان از سوی ارگانهای امنیتی در این ولایت محروم میگویند شکایت دارند.

تا به حال یکی از متهمین اصلی خود سوزی زهرا نوعروس سیزده ساله باشنده ولایت غور که بر اثر فشارهای خانوادگی به زنده گی اش پایان بخشید فراری است. مقام های محلی در غور میگویند تا کنون خسور و خشوی زهرا از سوی ارگانهای امنیتی دستگیر شده اند اما شوهر زهرا که یکی از متهمین رخداد خودسوزی وی است بازداشت نشده است.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید هم اکنون شوهر زهرا تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار دارد.

خودسوزی زهرا نخستین مورد خشونت در برابر زنان در یکی دو سال اخیر پنداشته نمیشود. پیش از این عزیزگل یکی از بانوان ولایت محروم غور با شلیک گلوله جان سپرد و رخشانه هم در محکمه صحرایی طالبان مسلح سنگسار شد.

غلام ربانی هدفمند  فعال مدنی در غور می گوید، بر علاوه فقر، تنگدستی ، اعتیاد و عدم آگاهی مردان و زنان از حقوق یکدیگر مسئله دیگری که رشد روزافزون خشونت ها در این ولایت را به همراه دارد.

با همه اینها، فعالان مدنی در غور از آنچه عدم رسیده گی دولت به دوسیه های مرتبط با خشونت علیه زنان در این ولایت میگویند انتقاد میکنند. به گفته فعالان مدنی تا به حال دولت جزئیات دوسیه های خشونت علیه زنان در غور را با نهادهای مدنی، مردم و رسانه ها شریک نساخته اند و همواره پشت این دوسیه ها دست های زورمندان محلی کار کرده است.

حالا دیده شود که دوسیه این بانوی ستمدیده که طعمه آتش شد چگونه به پیش خواهد رفت ؟!

https://www.facebook.com/heratpaperfb