کمیسیون نام گذاری جاده های شهر هرات، یکبار دیگر میخواهد کار خود را از سر گیرد. این کمیسیون یکی از جنجالیترین وظیفه ها را دارد و همواره کارش به دلایل گوناگون متوقف شده است. برخی در آستانه آغاز کار دوباره این کمیسیون پافشاری میکنند که نباید اعضای آن تسلیم خواسته افراد زورمند شوند و سیاسی برخورد کنند. از سوی دیگر، مسوولان اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت گفته اند که روش نوی در این کمیسیون در پیش گرفته خواهد شد.

یکی از جنجالی ‌ترین کارها در چند سال گذشته، نام‌ گذاری خیابان‌ های شهر هرات بوده است. کمیسیونی در این زمینه در دوره‌ های گوناگون تشکیل میشده که متشکل از استادان دانشگاه، فرهنگیان و مسوولان اداره‌ه ای اطلاعات و فرهنگ و شهرداری بوده است.

 این کمیسیون اکنون پس از یک وقفه چندین ماهه، دوباره می‌خواهد کار خود را آغاز کند. دکتر احمدغنی خسروی استاد پوهنتون و از اعضای کمیسیون پیشین می‌گوید که کمیسیون‌ نام‌ گذاری‌ خیابان‌ ها به دلایل گوناگون از جمله، تغییر و تبدیلی مسوولان شهرداری و اطلاعات و فرهنگ، کارش متوقف شده است.

برخی دیگر از از اعضای پیشین این کمیسیون سخن از این میگویند که در دوره‌های گذشته، افراد زورمند در کار آن دخالت می‌کردند و به گونه ‌ای فضای کمیسیون را می ‌خواستند سیاسی کنند که تا اندازه ‌ای کامیاب بودند. خلیل امیری خبرنگار و عضو پیشین این کمیسیون گفت: اعضای کمیسیون نباید بگذارند تا این رخ‌داد باری دیگر روی‌دهد.

ولی مسوولان در اداره‌ ی اطلاعات و فرهنگ، این‌بار از قاطعیت در کمیسیون و روش ‌های نو سخن می‌گویند. جاوید ضرغام آمر فرهنگ و هنر این اداره گفت: قرار شده خیابان‌ های اصلی شهر، به نام کسانی باشد که اثر مکتوبی از آنان به جا مانده و از درگذشت ‌شان یک سده گذشته باشد. او گفت: گذشته خوب افراد و اشخاص هم مهم است.

کمیسیون نام ‌گذاری خیابان ‌های شهر هرات، از سال ۱۳۸۱ کارش را آغاز کرد و تاکنون چندین بار کارش به دلایل گوناگون متوقف شده است. همین باره سبب شده تا بسیاری از خیابان ‌های شهر بی ‌نام بماند و دردسرهایی را برای باشندگان و حتا اداره‌ های دولتی پدید آورد.

با همه ‌ی این ‌ها، جاده‌ های پر رفت و آمد شهر به گونه ‌ای نام ‌گذاری شده که برخی از نام‌ ها حتا با این ‌که اعضای کمیسیون موافق نبودند؛ ولی مسوولان پیشین شهرداری کار خودشان را کردند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb