حمله افراد وابسته به گروه طالبان در ولسوالی گذره ولایت هرات به عقب زده شد.

مقامات پولیس هرات با ذکر این مطلب میگویند نیمه های شب گذشته چندین تن از مخالفین مسلح دولت که قصد اختطاف یک تن از باشنده گان آن ولسوالی را داشتند درگیری نمودند که در نتیجه دو تن از حمله کننده گان زخمی شدند.

رحمت الله صدیقی مدیر جنایی پولیس هرات می گوید: حمله کننده گان با استفاده از تاریکی شب موفق به فرار شدند.

وی افزود: در این رویداد به نیروهای دولتی هیچ آسیبی نرسیده است.

مدیر جنایی هرات می گوید به مدت دو ساعت زده خورد بین حمله کننده گان و نیروهای دولتی ادامه داشت.

طی یک ماه گذشته چندین بار بین نیروهای دولتی و ناراضیان مسلح در ولسوالی گذره هرات زده خورد صورت گرفته است.

دو هفته قبل نیروهای ائتلاف منطقه هفت دربند آن ولسوالی را بمباران کردند که در نتیجه ۱۳ غیر نظامی و سه تن از مخالفین دولت کشته شدند.

تاکنون افراد وابسته به گروه طالبان در این مورد اظهار نظری نکرده اند. 

https://www.facebook.com/heratpaperfb