ده ها جلد پاسپورت شهروندان هرات حدود یکسال است که از مرکز مواصلت نکرده است. مسوولان اداره پاسپورت هرات میگویند اسناد حدود ۱۸۰ تن از باشندگان این ولایت که در تابستان سال گذشته طی مراحل گردیده و به مرکز فرستاده شده لادرک است. بناء به منظور دریافت پاسپورت این افراد نیاز است که دوباره کارهای اداری آنها طی مراحل شود.

متقاضیان که ماه­هاست پاسپورت­های شان را دریافت نکرده اند. همه روزه برای گرفتن پاسپورت ساعت­ها را انتظار می­کشند. شماری از متقاضیان پاسپورت درهرات می­گویند سال گذشته اسناد خود را طی مراحل کرده اند، اما پاسپورت­های شان چاپ نشده است.

 آنها وجد بی نظمی و ازدحام در ریاست پاسپورت مرکز را عامل اصلی عدم انتقال پاسپورت­های شان به هرات میدانند. این شهروندان از حکومت میخواهند تا درزمینه تسهیلات لازم را فراهم کند.

با این حال مسوولان اداره پاسپورت فرماندهی پولیس هرات می­گویند اسناد حدود ۱۸۰ تن از متقاضیان پاسپورت تابستان سال گذشته تکمیل و به مرکز فرستاده شد. اما با وجود آنکه یکسال از این میان میگذرد پاسپورت­های این افراد چاپ نشده است.

احسان­الله موحد مدیرپاسپورت فرماندهی پولیس این ولایت می­گوید، برای حل این مشکل نیاز است تا دوباره اسناد کسانیکه پاسپورت­های شان از مرکز انتقال نیافته طی مراحل گردد.

متقاضیان پاسپورت درهرات بارها از ازدحام بیش از حد اداره پاسپورت هرات و عدم توجه مسوولان مرکز به این ولایت شکایت کرده اند. مدیر پاسپورت فرماندهی پولیس هرات هم می­گوید بارها پاسپورت­ها را مسوولان مرکز سهوا از یک ولایت به ولایت دیگر فرستاده اند که این باره هم مشکلات زیادی را به بار آورده است.

 از سوی خلیل پارسا هماهنگ­کننده شبکه نهادهای مدنی غرب افغانستان، سیستم کهنه اداری و کم کاری کارمندان ریاست پاسپورت کشور را عامل عمده این چالش عنوان می­کنند. آقای پارسا می گوید، در مورد دیر رسیدن پاسپورت باشنده هرات، مقام ها در ریاست عمومی پاسپورت مقصر هستند.

مدیریت پاسپورت فرماندهی پولیس هرات همواره از ازدحام بیش از حد برخوردار بوده، اما ریاست پاسپورت کشور هیچ اقدامی برای کاهش این ازدحام نکرده است و همواره بی­نظمی­ها و کم­کاری اداره پاسپورت کشور باعث شده است تا شهروندان ماه­ها را برای دریافت یک جلد پاسپورت سرگردان باشند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb