حکومت وحدت ملی، ولایت فراه را در عرصه تامین امنیت و بازسازی به فراموشی سپرده است. شهروندان این ولایت میگویند، بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی چالشهای امنیتی و بیکاری در نتیجه عدم توجه دولت مرکزی به اوج خود رسیده است. این افراد تاکید دارند که سران حکومت وحدت ملی تنها از رای آنها استفاده کردند اما توجهی به خواسته های مردم ندارند.

باشنده های فراه علت اصلی افزایش  نا امنی ها و بی کاری را بی توجهی سران حکومت وحدت ملی به این ولایت عنوان می کنند. شهروندان فراه می گویند: بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی، ولایت فراه در تمام عرصه ها به فراموشی سپرده شده است.

بگفته آنها از هنگام ایجاد حکومت وحدت ملی حضور و فعالیت های مسلحانه مخالفان مسلح دولت در ولایت فراه به مراتب افزایش یافت است.

از سوی دیگر باشنده گان شهر فراه می گویند: حتا طی چهارده سال گذشته هیچ کدام از پروژه های بزرگ حیاتی مانند بند بخش آباد فراهرود، ساخت جاده های ولسوالی ها و پروژه برق تاکنون عملی نشده اند.

آنها از انکشاف غیر متوازن بین ولایات کشور سخن می گویند و تاکید دارند که اگر دولت همچنان به بی توجهی خود به فراه ادامه دهد تاثیرات منفی در قبال خواهد داشت.

از جهت دیگر مقام های محلی در فراه تائید می کنند که کم کاری از سوی حکومت مرکزی صورت گرفته اما تاکید دارند که پس از این قرار است چندین پروژه از جمله بند بخش آباد کارش رسما آغاز شود.

 پیش از این نیز والی فراه تائید کرده بود که حکومت مرکزی پس از این توجهی بیشتری به ولایت فراه خواهد داشت.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb