درمانگاهی در ناحیه دوازدهم شهر هرات، به ارزش ۱۰۰ هزار دالر امریکایی، به بهره برداری سپرده شد. این درمانگاه را هلال احمر در این ولایت با یاری صلیب سرخ کشور استرالیا ساخته است. با ساخت این مرکز درمانی، مشکلات هزاران تن در این بخش هرات برطرف خواهد شد. از سوی دیگر، والی هرات گفته است که مشکل بزرگ در مناطق دور دست، کمبود پزشک است که باید به آن توجه شود.

شهرک مجاهدین با شفاخانه‌ ی حوزوی هرات، فاصله بسیاری دارد. هم‌چنین یکی از محروم ‌ترین مناطق این شهر است و برای همین، اداره‌ی هلال احمر بر آن شد تا درمان‌ گاهی برای رفع مشکلات بهداشتی مردم بسازد.

نورالدین احمدی مسوول حوزوی این اداره گفت که هزینه‌ ی ساخت این درمانگاه، ۱۰۰ هزار دالری امریکایی بوده و در نه ماه ساخته شده است. او افزود: صلیب سرخ کشور استرالیا پول ساخت این درمانگاه را پرداخته است.

یکی از دشواری ‌های بزرگ برای مناطق دور از شهر، نداشتن دسترسی به امکانات درمانی‌ست؛ ولی محمد آصف رحیمی والی هرات می‌گوید که این دشواری در این ولایت وجود ندارد و تنها دشواری  که در درمانگاه‌ های روستاها دیده می‌شود، نیاز به پزشک بیشتر است.

بخش‌ های گوناگونی برای بیماران در این درمان‌گاه در دید گرفته شده، از بخشی برای مایه ‌کوبی تا مشاوره دادن به بانوان باردار. شلوغ‌ت رین بخش هم، همین است. آن‌گونه که شریفه فاریابی نرس قابله‌ ی این درمانگاه می‌گوید، روزانه سی تا چهل بانو برای مشاوره به این بخش مراجعه می‌کنند.

باشندگان این منطقه می‌ گویند، پیش از این به دلیل دوری راه و دشواری‌ های رفت وآمد، کم‌تر به مرکزهای درمانی دسترسی داشتند که اکنون با ساخت این درمانگاه، بخش بزرگی از دشواری‌ های ‌شان برطرف شده است.

مسوولان در هلال احمر هرات می‌گویند، این درمان‌گاه در روز توانایی پاسخ ‌گویی به ده‌ها بیمار را دارد و در بخش دارو هم بهترین ‌ها را که ساخته‌ ی کشورهای اروپایی ‌ست به گونه‌ی رایگان به بیماران می ‌دهند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb