تیم شنا و واتر پلوی رسانه های هرات،  با حضور خبرنگاران و مسوولان فدراسیون شنا وواترپلو این ولایت، رسمن تشکیل شد. بعد از فوتبال، فوتسال و والیبال، رشته ورزشی شنا و واترپلو چهارمین رشته ایست که خبرنگاران هرات در آن فعالیت می کنند.

برای اولین بار در هرات، تیم شنا وواترپلو رسانه های این ولایت در کنار دیگر تیم های فدراسیون شنای هرات رسمن تشکلیل شد. مسوولان فدراسیون شنا و واتر پلوی هرات می گویند. تیم رسانه های می توانید تاثیر زیادی روی رشته شنا در هرات داشته باشد.

جمعه گل طاهری مسوول رشته ورزشی شنا وواتر پلوی در این ولایت با بیان این مطلب همکاری همه جانبه خویش را از این تیم  نو تاسیس بیان نمود.

در کنار رشته ورزشی شنا، خبرنگاران هرات در رشته های فوتبال، فوتسال و والیبال فعالیت ورزشی دارند. و در آینده نیز در دیگر رشته های ورزشی فعالیت خواهند داشت. با این حال خبرنگاران هرات می گویند حضور خبرنگاران در ورزش این ولایت باعث توسعه وانکشاف رشته های مختلف ورزشی هرات خواهد شد.

قرارست تیم شنا و واترپلو رسانه های هرات اولین تمرینات شنا خویش را در استخر سرپوشیده فدراسیون شنا و اترپلو این ولایت زیر نظر مربیان این رشته ورزشی آغاز کند. طی سالهای اخیر حضور خبرنگاران در رشته های مختلف ورزشی هرات بیشتر شده است. این نشان میدهد که در این ولایت علاقمندی جوانان به رشته های مختلف ورزشی افزایش یافته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb